Wat is het?

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en de gebouwen die daarop staan. Wilt u gronden of gebouwen gebruiken of (ver)bouwen? Dan bekijkt u eerst of dit past binnen het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan. Dit doet u via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Wilt u grond of een gebouw op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, dan kunt u in bepaalde gevallen een 'omgevingsvergunning strijdig gebruik' aanvragen.

Hoe werkt het?

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven
 • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin
 • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in of bij uw woning
 • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn
 • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats
 • u een vakantiehuisje gebruikt als woning

Als uw wensen niet passen binnen het bestemmingsplan, kunt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. De gemeente heeft een 'kruimelgevallenregeling'(externe link) vastgesteld. Voldoet uw plan aan de voorwaarden die daar staan vermeld, dan kunt u mogelijk een vergunning krijgen.

Voldoet uw plan niet aan de voorwaarden? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

U kunt hiervoor contact  opnemen met de secretaris van de regiekamer.

Wat moet ik doen?

 • Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
 • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
 • Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket(externe link) of u een vergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.

Wat moet ik meenemen?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).

Via de website van het Omgevingsloket (externe link)kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn 6 maanden bij uitgebreide aanvragen

 • Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 6 maanden.
 • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.