Deze nota vervangt de Duurzaamheidsnota 2020-2024 en richt zich specifiek op de energie- en warmtetransitie in Cranendonck. Dit duurzaamheidsthema heeft zich de afgelopen jaren in hoog tempo ontwikkeld. Plannen en doelen op het gebied van isoleren, aardgasvrij wonen en besparen zijn uitgebreider geworden. Daarom is er nu een aparte nota voor de energie- en warmtetransitie. De bredere duurzaamheidsambities waar Klimaat, Groen, Afval, Milieu en Samenleving ook onderdeel van uitmaken, komen terug in de toekomstige Omgevingsvisie.

Belangrijkste thema's

De gemeente richt zich de komende jaren op verschillende onderwerpen binnen de energie- en warmtetransitie. Het accent ligt hierbij op het isoleren van woningen via het Nationaal Isolatieprogramma en het bevorderen van aardgasvrij wonen.

Concrete doelen

  • Isolatie van ruim 1100 woningen met een energielabel lager dan C vóór 2028.
  • Realisatie van 1250 aardgasvrije woningen vóór 2030.
  • De gemeentelijke organisatie moet CO2-neutraal zijn in 2030.

Samenwerking en communicatie met inwoners vormen twee belangrijke pijlers in de haalbaarheid van deze doelen.

Met deze nota als leidraad wil de gemeente niet alleen bijdragen aan een betere toekomst voor de volgende generaties, maar ook aan meer comfort en energiebesparing voor de huidige generatie.

Lees de volledige nota Energie- en Warmtetransitie