Om de isolatie van koopwoningen te versnellen heeft de landelijke overheid het Nationaal Isolatie Programma opgezet. Het doel van dit programma is om 2,5 miljoen woningen beter te isoleren waarbij de nadruk ligt op 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen. In dit kader is aan Nederlandse gemeenten gevraagd hiervoor een lokaal isolatieprogramma op te stellen.

Hierom heeft de gemeente de afgelopen maanden gewerkt aan een meerjarig uitvoeringsprogramma voor Cranendonck. Dit gaat de woningeigenaren die het hardst ondersteuning nodig hebben, helpen met het verduurzamen van hun huis. En hiermee met het verlagen van hun energierekening en het verbeteren van hun wooncomfort. Hiervoor worden gelden ingezet vanuit het Nationaal Isolatie Programma ingezet. Die regeling is primair gericht op het isoleren van koopwoningen met een energielabel D t/m G en een beneden-gemiddelde WOZ-waarde. Omdat veel woningen in Cranendonck onder dit gemiddelde zitten kan er zo een grote groep inwoners geholpen worden.

Meerjarig uitvoeringsprogramma Cranendonck gaat verder

Gemeente Cranendonck heeft als doelstelling om in 2050 de volledige woningvoorraad aardgasvrij te verwarmen. Het meerjarig uitvoeringsprogramma is hier ondersteunend aan. Binnen het volledige programma ligt het accent op de volgende doelgroepen:

1.       Inwoners met een koopwoningen met een D/E/F/G-label en een risico op energiearmoede

2.       Inwoners met een koopwoningen met een D/E/F/G-label zonder risico op energiearmoede

3.       Inwoners met een koopwoning die (hybride) warmtepomp ready zijn

Vanaf 2024 tot en met 2027 zullen voor alle doelgroepen verschillende deelprogramma’s worden ingezet. De inhoud van de programma’s varieert van persoonlijk advies aan huis tot collectieve inkoopacties. Ook worden op dit moment de mogelijkheden geïnventariseerd om vanaf dit jaar een verduurzamingssubsidie voor de eerste 2 doelgroepen beschikbaar te stellen. Zodra dit duidelijk is worden de betreffende inwoners hierover per brief geïnformeerd en zal dit in het HAC en op de website bekend worden gemaakt.