In de duurzaamheidsnota staat beschreven hoe de gemeente er voor wil zorgen dat Cranendonck duurzaam wordt. Hier heeft de gemeente zelf een rol in, maar we willen het vooral samen met de inwoners en ondernemers doen. De komende jaren richt de gemeente zich op verschillende thema’s. 

  Duurzaamheidsnota 2020-2024: Samen op weg naar een duurzaam Cranendonck

  De komende jaren richt de gemeente zich op verschillende thema’s. Denk aan de opwek van (schone) energie, het terugdringen van het energiegebruik en het vergroenen van onze omgeving.  Dat doen we niet alleen voor een betere toekomst voor de volgende generaties, maar ook voor comfort en voordeel van de huidige generatie. Duurzaamheid is daarom iets dat we samen met inwoners en ondernemers aanpakken. 

  Concrete doelen

  • Cranendonck klimaatbestendig (bestand tegen droogte en hevige regenval) in 2050
  • Restafval terugbrengen naar 25 kilo per inwoner in 2025
  • Een integraal natuurnetwerk zonder missende verbindingen
  • Energieneutraal wonen in 2030, klimaatneutrale gemeente in 2050
  • Gemeentelijke organisatie CO2-neutraal in 2030