Wat is het?

Ook als u eigenaar bent van een monumentaal pand is besparen op de energiekosten heel goed mogelijk. U kunt uw wooncomfort verhogen met behoud van de monumentale elementen. Energiebesparende maatregelen in een monumentaal pand vragen wel om maatwerk. Eigenaren van monumentale panden kunnen een duurzaamheidsadvies speciaal voor deze bijzondere bouwwerken laten uitvoeren door een duurzame monumenten (DuMo) adviseur. Via het Restauratiefonds kunt u een deel van de kosten van zo’n advies vergoed krijgen.

Duurzaamheidsadvies

De voordelen van het duurzaamheidsadvies zijn:

  • Tegemoetkoming in de kosten.
  • Een rapport met duidelijke maatregelen, waarmee u op het energieverbruik en energiekosten gaat besparen.
  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden, wooncomfort en energiebesparende maatregelen.
  • Inzicht in de te nemen maatregelen voor uw situatie: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, installatie voor warmteterugwinning, zonnepanelen
  • Inzicht in de mogelijkheden (wat kan wel/niet) en wat is (naar verwachting) vergunningplichtig. Voor het plaatsen van zonnepanelen is altijd een vergunning nodig.

Aanvullende informatie