Wat is het?

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl(externe link).

Niet alle kosten zijn subsidiabel

Voordat u een subsidieaanvraag voor een gemeentelijk monument indient is het van belang om de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Cranendonck 2015" door te nemen. In de verordening kunt u lezen welke kosten subsidiabel zijn. Er wordt alleen subsidie verleend over de subsidiabele instandhoudingskosten. In de verordening vindt u ook de overige regels die worden gesteld aan subsidies voor gemeentelijke monumenten, zoals de hoogte van de subsidie en de procedure.

Onder het kopje "Aanvullende informatie" wordt u doorverwezen naar de verordening.

Wat moet ik doen?

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Wat heb ik nodig?

Gemeentelijk monument

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

  • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
  • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
  • technische omschrijving van de werkzaamheden
  • foto’s van de bestaande situatie
  • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
  • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen bij Monumenten.nl(externe link).

Aanvullende informatie

De lokale regelgeving op subsidie voor monumenten vindt u in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2015(externe link).