Wat is het?

Bedrijven en evenementen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

Het kan gebeuren dat u hinder of overlast ondervindt van een bedrijf of evenement. Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast? Dan kunt u dit melden bij de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant.

U kunt bijvoorbeeld melden dat een bedrijf:

  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • geuroverlast veroorzaakt
  • illegaal afval stort
  • de bodem vervuilt
  • de lucht verontreinigt
  • het water vervuilt

U kunt uw klacht of melding eenvoudig online doorgeven aan de Milieuklachtencentrale via de website van de provincie Noord-Brabant.

Milieuklacht doorgeven

Hoe werkt het?

U kunt bijvoorbeeld een melding doen als een bedrijf of evenement zorgt voor luchtvervuiling, bodemvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast.

De rol van de gemeente

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Zij moet ongewenste situaties voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Zij controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Ook geven ze informatie.

De rol van de politie

Ook de politie bewaakt de milieuregels. De politie kan vaak al vroeg foute situaties herkennen en hier tegen optreden.

De gemeentelijke toezichthouders

Denkt een toezichthouder dat milieuregels worden overtreden? Dan mag hij:

  • bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
  • documenten bekijken en kopieën maken
  • monsters nemen en spullen onderzoeken
  • voertuigen stoppen en onderzoeken om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren. Veelal voert de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) de controles voor de gemeente Cranendonck uit.

Overige instanties

Niet alleen de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Ook andere instanties doen dit. Bijvoorbeeld de Provincie, Rijkswaterstaat, het Waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wat moet ik doen?

U meldt milieuvervuiling of milieuoverlast van bedrijven of evenementen bij de gemeente. U kunt uw klacht of melding eenvoudig doorgeven via het online meldingsformulier(externe link) op de website van de provincie Noord-Brabant.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via telefoonnummer 073-6812821. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.