Wat is het?

Als openbare verlichting op straat het niet doet, geef dit dan aan ons door. Op de meldpagina kunt u op het kaartje de juiste lichtmast selecteren. 

Melding openbare verlichting

Hoe lang duurt het?

Een storing oplossen duurt 1 tot 8 weken, afhankelijk van de oorzaak:

  • Het verwisselen van een lamp gebeurt bin­nen 10 werk­da­gen.
  • Moet er ander ma­te­ri­aal vervangen worden, dan kan dit tot wel 8 we­ken duren in verband met langere levertijden.
  • Zit de sto­ring on­der de grond? Dit heet een 'netstoring'. Dan moet Enexis aan het werk. Zij heb­ben mee­st­al zo'n 6 tot 8 weken nodig. Zo'n storing is namelijk lastig op te sporen.

Gevaarlijke situaties buiten kantoortijden

Ziet u buiten kantoortijden een gevaarlijke situatie zoals bijvoorbeeld:

  • een aan­rij­ding waar­bij een lan­taarn­paal is ge­raakt.
  • een lan­taarn­paal waarbij het deurtje open staat of ont­bre­ekt (en u de be­dra­ding kunt zien).
  • een mast waarvan de lamp los bungelt (aan de kabel).

Bel dan direct naar: 0411-440401 (Nobralux)