Wat is het?

Het kan zijn dat u niet in staat bent om belasting te betalen. In de gemeente Cranendonck kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing en het vastrecht van de afvalstoffenheffing. De belastingaanslag voor de riool- en afvalstoffenheffing ontvangt u van Brabant Water.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u een inkomen heeft tot 100% van het bijstandsniveau. Uw vermogen mag daarbij niet hoger zijn dan de netto uitkering en de vakantietoeslag van één maand. De waarde van een auto tot € 2.269 wordt vrijgelaten.

Wat moet ik doen?

U kunt het beste zo snel mogelijk nadat u de aanslag ontvangen hebt kwijtschelding aanvragen. De aanvraag regelt u online. 

DigiD linkKwijtschelding aanvragen

Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u ook terecht bij de Bibliotheek. Kijk voor meer informatie op het Informatieplein

Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult, moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldo's van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Als de gemeente uw formulier niet kan controleren, wijzen wij uw aanvraag af.

Extra informatie

Is uw situatie niet veranderd? Dan hoeft u geen volledige aanvraag te doen. Een ondertekende 'verklaring ongewijzigde omstandigheden' is dan voldoende. Deze verklaring vindt u bij de documenten. 

Voorschot

U kunt ook aangeven dat u gebruik wilt maken van de voorschotregeling . U krijgt dan een voorschot voor het hele belastingjaar voor rioolrecht en afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt u elke maand de incasso van Brabant Water. Het uitgekeerde voorschot wordt achteraf door de gemeente verrekend als we uw verzoek om kwijtschelding verwerken.

LET OP: neem contact op met de gemeente als uw financiële omstandigheden in positieve zin veranderen. Zo voorkomt u dat u later het voorschot of een deel daarvan moet terugbetalen.

Betalingsregeling

Als u tijdelijk onvoldoende geld heeft en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u met de gemeente bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.