Wat is het?

Een inrit (ook wel oprit of uitrit genoemd) is een ontsluiting van een gebouw of perceel op een openbare weg, welke geschikt is voor voertuigen.

Voor het aanleggen of aanpassen van een inrit heeft de gemeente Cranendonck uitvoeringsvoorschriften opgesteld. Voldoet u aan de voorschriften én is uw melding goedgekeurd, dan kunt u daarna de inrit aanleggen of aanpassen. Een melding regelt u eenvoudig online via het Omgevingsloket.

Wat moet ik doen?

Minimaal 8 weken voor het begin van de werkzaamheden meldt u de aanleg of aanpassing van de inrit. Dit is verplicht en kan eenvoudig online via het Omgevingsloket. Voor deze melding heeft u nodig:

 • Locatie (adres) van de aan te leggen of aan te passen inrit
 • Een duidelijke foto, plattegrond en/of schets waarop aangegeven is waar de aan te leggen of aan te passen inrit komt te liggen
  Let op: geef duidelijk en mét afmetingen aan waar de inrit komt te liggen!
 • Vermeld hierbij, voor zover van toepassing:
  • Soort verhardingsmateriaal
  • Soort funderingsmateriaal
  • Soort kantopsluitingen en molgoten
  • Afwateringsplan
 • Naam en contactgegevens van het stratenmakersbedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren

U ontvangt vanzelf bericht of uw melding goedgekeurd, dan wel afgewezen is.

Mogelijk heeft u ook nog andere toestemmingen nodig, bijvoorbeeld van het waterschap. U bent zelf verantwoordelijk om deze aan te vragen. 

Na afloop van de werkzaamheden controleert een medewerker van de gemeente Cranendonck de inrit op de aangegeven vereisten. Afwijkingen moet u dan alsnog (laten) aanpassen. Het is dus sterk aan te raden te wachten met de aanleg, totdat de gemeente u toestemming heeft verleend!

Meld aanleg of wijziging inrit via het Omgevingsloket

Hoe werkt het?

Wat heb ik nodig?

 • Als u privé de melding indient, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een melding indient, hebt u eHerkenning nodig.

Vereisten inrit

Een inrit moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • een inrit in het trottoir is niet breder dan 3 meter (excl. verloopbanden);
 • de perceelgrens aan de openbare weg bestaat voor niet meer dan 35% uit inrit (de perceelgrens moet dus tenminste ±8,5 meter breed zijn);
 • de aanleg of aanpassing van de inrit gebeurt constructief deugdelijk;
 • door de aanleg of aanpassing en gebruik van de inrit wordt het verkeer op de weg niet in gevaar gebracht;
 • de inrit gaat niet ten koste van een openbare parkeerplaats en
 • de inrit gaat niet ten koste gaat van openbaar groen.

Bijzondere situaties

De melding kan ook niet geaccepteerd worden wanneer dit vanuit stedenbouwkundig en/of verkeerskundig oogpunt noodzakelijk is.

In bepaalde gevallen wordt, in tegenstelling tot de punten genoemd bij "vereisten inrit", de melding tóch geaccepteerd wanneer dit vanuit (sociaal)medisch oogpunt noodzakelijk is. 

Dempen van een sloot?

Gaat de inrit over een sloot? Dan is, naast toestemming van de gemeente Cranendonck, ook een vergunning van het Waterschap de Dommel vereist.

Toetsing

Uw melding wordt getoetst aan de hand van voorschriften in uit de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Cranendonck. Voldoet uw aanvraag aan deze voorwaarden, dan ontvangt u een schriftelijke toestemming voor het aanleggen van de inrit.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of uw melding goedgekeurd of afgewezen is.

Wat kost het?

De kosten voor de aanleg of aanpassing van de inrit betaalt u zelf. U kunt hiervoor natuurlijk bij meerdere erkende stratenmakerbedrijven een offerte opvragen. Het melden van de aanleg of aanpassing van een inrit kost u niets.

Aanvullende informatie

Het aanleggen of aanpassen van een uitrit of een inrit is geregeld in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Cranendonck.

De uitvoeringsvoorschriften vindt u op overheid.nl.