Wat is het?

Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is.

Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld een straatfeest of een barbecue.

Vergunning/melding evenement aanvragen

Hoe werkt het?

Melding evenement

Voorwaarden: 

 • de organisator geeft tenminste 3 weken voorafgaand aan het evenement daarvan een digitale melding door
 • uw evenement wordt buiten gehouden in de open lucht
 • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen
 • het evenement vindt plaats tussen 08.00 uur en 00.00 uur
 • het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • er wordt maximaal tweemaal per jaar een (buurt)feest gegeven in dezelfde straat/op dezelfde locatie
 • omwonenden worden minimaal twee weken van tevoren op de hoogte gebracht

Als uw evenementen voldoet aan alle meldings-voorwaarden dan is een melding voldoende.

Vergunning

In alle andere gevallen moet u een evenementenvergunning aanvragen. Een aanvraag regelt u eenvoudig online. Ook is het mogelijk online een vergunningscheck te doen.

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden.

Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om ruim op tijd de aanvraag in te dienen. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Houd rekening met de volgende aanvraagtermijnen:

 • Groot of middelgroot evenement: minimaal 10-12 weken.
 • Klein evenement; minimaal 8 weken.
 • Meldingsplichtig evenement; minimaal 2 weken.

In sommige gevallen moet u naast een evenementenvergunning ook een gebruiksmelding indienen. 

Wat heb ik nodig?

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 • waar u ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst;
 • of waar een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is;
 • of waar geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste een van de onderstaande situaties optreedt:
 1. in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
 2. in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
 3. een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen.

Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 t/m 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Geen gebruiksmelding

Een gebruiksmelding is niet nodig als er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend is voor de activiteit. Ook als er een evenementenvergunning noodzakelijk is en de gegevens voor deze melding al aangeleverd zijn.

Het formulier voor het aanvragen van de gebruiksmelding kunt u vinden onder downloads.

Wat kost het?

Leges 2022:

De leges voor het in behandeling nemen van een evenementenvergunning bedragen € 25,60 per kwartier. Voor een eendaags evenement wordt één kwartier gerekend en voor een meerdaags evenement wordt twee kwartier in rekening gebracht. Aan een melding evenement zijn geen kosten verbonden.

Aanvullende informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.