Contact

Telefoon secretaresse: 0495 431 141

Taken

Een gemeentesecretaris is algemeen directeur. Zij leidt de gemeentelijke organisatie, inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren. 

De gemeentesecretaris van Cranendonck is ook strategisch adviseur. Zij adviseert het college van B&W en de burgemeester en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Verder is de gemeentesecretaris de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Zij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Daarnaast onderhoudt de gemeentesecretaris nauw contact met de (lokale) gemeenschap en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners.