De koning benoemt de burgemeester. De burgemeester is voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraad. Hij is geen lid van de gemeenteraad en heeft geen stemrecht. In het college is hij, naast zijn rol als voorzitter, verantwoordelijk voor de Openbare Orde en Veiligheid.

In Cranendonck zijn er 3 wethouders. Zij worden gekozen door de gemeenteraad, maar zijn geen lid van de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris is algemeen directeur en adviseur van het college van B&W.

Dit is de portefeuilleverdeling van de nieuwe collegeleden.
Bekijk alle nevenfuncties van de bestuurders van het college.

Burgemeester Roland van Kessel

Contact

Telefoon secretaresse: 0495 431 127

Portefeuille

Openbare orde & veiligheid

 • APV
 • Handhaving
 • Bestuurszaken
 • Bedrijfsvoering
 • Inkoop- & aanbesteden
 • Monumentenbeleid
 • Kunst & cultuur

Projecten

 • Schepenhuis
 • Protestants kerkje

Externe organen

 • AB VRBZO
 • Bizob
 • Ava Brabant Water
 • plv. AB MRE

Wethouder Marcel Lemmen

Wethouder (1e locoburgemeester)

Contact

Telefoon secretaresse: 0495 431 141

Portefeuille

 • Sport & bewegen
 • Economie
 • Recreatie & toerisme
 • Onderwijs
 • Inburgering
 • Meedoen
 • Verkeer & vervoer
 • Openbare ruimte
 • Grondzaken

Projecten

 • Baronie van Cranendonck
 • Metalot/DIC
 • Kansen o./grenzen

Externe organen

 • AB Keyport
 • AB MRE
 • Bestuur De Risse
 • RR Openb. onderwijs
 • Bestuur AMR
 • Bestuur M3C

Wethouder Hennie Driessen

Wethouder (2e locoburgemeester)

Contact

Telefoon secretaresse: 0495 431 141

Portefeuille

Wmo

 • Jeugd
 • Welzijn, zorg
 • Gezondheid
 • Vitale gemeenschappen
 • Maatschappelijke voorzieningen
 • Subsidies
 • Verenigingen (m.u.v. sport)

Projecten

 • Gebiedsontwikkeling Nassau Dietz
 • Centrumplannen

Externe organen

 • Bestuur De Risse
 • AB GGDBZO
 • Bestuur Z&V huis Brabant

Wethouder Karel Boonen

Wethouder (3e locoburgemeester)

Contact

Telefoon secretaresse: 0495 431 141

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingswet/milieu
 • Duurzaamheid
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Afval & circulariteit
 • Natuurontwikkeling
 • Water & riolering​​​

Projecten

 • Buitenkans

Externe organen

 • AB Waterportaal
 • AB Odzob

Gemeentesecretaris Edith Jacobs

Contact

Telefoon secretaresse: 0495 431 141

Taken

Een gemeentesecretaris is algemeen directeur. Zij leidt de gemeentelijke organisatie, inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren. 

De gemeentesecretaris van Cranendonck is ook strategisch adviseur. Zij adviseert het college van B&W en de burgemeester en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Verder is de gemeentesecretaris de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Zij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Daarnaast onderhoudt de gemeentesecretaris nauw contact met de (lokale) gemeenschap en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners.