De koning benoemt de burgemeester. De burgemeester is voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraad. Hij is geen lid van de gemeenteraad en heeft geen stemrecht. In het college is hij, naast zijn rol als voorzitter, verantwoordelijk voor de Openbare Orde en Veiligheid.

In Cranendonck zijn er 3 wethouders. Zij worden gekozen door de gemeenteraad, maar zijn geen lid van de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris is algemeen directeur en adviseur van het college van B&W.

Dit is de portefeuilleverdeling van de nieuwe collegeleden.
Bekijk alle nevenfuncties van de bestuurders van het college.