Wat is het?

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Wat moet ik doen?

Nieuwe bouwplannen

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente. Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze op afspraak bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Bestaande bouwtekeningen

Wilt u gaan verbouwen of een huis kopen waarvan u graag de plattegronden ziet, dan kunt u bestaande bouwtekeningen- en berekeningen van de woning opvragen bij de gemeente of het Regionaal Historisch Centrum (RHCe).

Bouwdossier opvragen

De bouwdossiers tot en met 1999 zijn deels overgedragen aan het RHCe. Deze bouwdossiers en dossiers ouder dan 20 jaar zijn kosteloos via het contactformulier(externe link) van het RHCe op te vragen.


Volledige dossiers, of dossiers vanaf 2000, vraagt u (tegen betaling) online bij de gemeente aan.

DigiD linkBouwdossier opvragen

Wat kost het?

U kunt bij de Gemeente Cranendonck tegen betaling bouwdossiers opvragen. Ongeacht het resultaat bedraagt het starttarief voor het opzoeken van bijvoorbeeld een bouwvergunning(en), bouwtekening(en) of constructieberekening(en) in het gemeentearchief € 27,60(per kwartier). Wilt u van meerdere adressen dossierinformatie ontvangen, dan berekenen wij per adres het tarief van€ 27,60(per kwartier). Papieren kopieën van bouwtekeningen kosten:

FormaatBedrag
A4 of kleiner€ 1,80
A3€ 3,40
A2€ 5,25
A1€ 6,75
A0€ 9,20

Bovenstaande tarieven zijn terug te vinden in de legesverordening(externe link)

In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.