Wat is het?

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Wat moet ik doen?

Nieuwe bouwplannen

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente. Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Bestaande bouwtekeningen

Wilt u gaan verbouwen of een huis kopen waarvan u graag de plattegronden ziet, dan kunt u bestaande bouwtekeningen van de woning opvragen bij de gemeente. U vraagt de tekeningen eenvoudig online aan.

DigiD linkOnline regelen

Wat kost het?

Naspeuringen in het gemeentearchief kosten € 27,60 per kwartier. Bouwvergunningen ouder dan 20 jaar kunnen kosteloos worden geraadpleegd. Kopieën van bouwtekeningen:

FormaatBedrag
A4 of kleiner€ 1,80
A3€ 3,40
A2€ 5,25
A1€ 6,75
A0€ 9,20

In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.