Wat is het?

Op dit moment heeft de gemeente helaas geen bouwkavels beschikbaar. De komende jaren verwachten we geen nieuwe particuliere bouwkavels uit te kunnen gegeven waarvan de gemeente eigenaar is/wordt. Als de gemeente kavels gaat verkopen, plaatsen we dat op deze website.

Toekomstige bouwkavels

Als we in de toekomst kavels in verkoop brengen, dan maken we dat bekend via het HAC-weekblad, onze website en onze social media. De uitgifte van bouwkavels wordt per project geregeld. De gemeente hanteert geen wachtlijst voor bouwkavels.

De Waterbrink

Aan de noordrand van Maarheeze realiseert de gemeente Cranendonck komende jaren een nieuwe wijk: De Waterbrink. Kijk voor de actuele stand van zaken op de projectpagina.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt per project hoe zij de grond verkoopt. Op voorhand is niet precies bekend welke kavels waar en wanneer beschikbaar komen. Bovendien wil de gemeente alle geïnteresseerden op het moment van beschikbaar komen een gelijke kans geven.

Wat moet ik doen?

Aanbod marktpartijen

Voor beschikbare bouwkavels van particulieren of bedrijven binnen Cranendonck kunt u het beste met een makelaar contact opnemen. Op de gemeentelijke website vindt u hierover geen informatie.

Ruimte-voor-ruimte kavels

Deze kavels zijn bijna altijd in particuliere handen en komen zelden op de markt. Voor het realiseren van een ruimte voor ruimte woning moet u ook beschikken over een bouwtitel. Voor meer informatie over beschikbaarheid, kosten en doorlooptijd verwijzen we u naar een makelaar of de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Het gemeentelijk beleid voor ruimte voor ruimte woningen is o.a. vastgelegd in de Visie Bebouwingsconcentraties. Daarin heeft de gemeente bepaald op welke gronden/kavels al dan niet onder voorwaarden RvR-woningen kunnen worden gerealiseerd.

Informatie

Wat kost het?

De grondprijzen gelden voor nieuw te maken (prijs-)afspraken en overeenkomsten. Met het oog op de huidige situatie op de vastgoedmarkt blijven we de vastgestelde grondprijzen toetsen op marktconformiteit. De uiteindelijke grondprijs wordt per project vastgesteld.

De (minimale) grondprijzen voor 2024:

 prijs per m2 excl. BTW
Kavels sociale huur woningen€ 246
Bouwkavels vrije sector€ 318,92

Aanvullende informatie

Grond gevonden?

Onderzoek of u het stuk grond dat u wilt kopen voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.
  • Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.
  • Voordat u kunt bouwen, hebt u een omgevingsvergunning nodig.