Wat is het?

Als u eigenaar bent van een stuk grond en uit bodemonderzoek blijkt dat de grond sterk vervuild is, moet u dit meestal laten schoonmaken. Alleen officieel goedgekeurde bedrijven(externe link) mogen bodemvervuiling verwijderen.

Hoe werkt het?

U hebt een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat u bodemvervuiling moet voorkomen en eventuele vervuiling zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen. Op de provinciale kaart Omgevingsrapportage(externe link) ziet u wat de grondstatus is in uw straat. Doorloop hiervoor de stappen aan de linkerzijde.

Aansprakelijkheid

U kunt ook aansprakelijk zijn voor bodemvervuiling die veroorzaakt is door een ander. De oorspronkelijke vervuiler is aansprakelijk. Hiervoor geldt een termijn van 30 jaar. Na 30 jaar bent u aansprakelijk voor het verwijderen van de bodemvervuiling. Dit geldt ook als de oorspronkelijke vervuiler niet meer te achterhalen is.

Wat moet ik doen?

Als u ontdekt dat uw grond sterk vervuild is, moet u dit melden bij de gemeente of provincie. Verontreinigde grond beperkt vaak nieuwe ontwikkelingen op een locatie. Om een locatie geschikt te maken voor het toekomstige gebruik is dan een bodemsanering noodzakelijk. De vervuilde grond moet u laten schoonmaken door een erkend bedrijf. Gecertificeerde bedrijven die u hierbij kunnen helpen, vindt u op het internet.

Provincie of gemeente?

  • Is er sprake van ernstige bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigde grond of 100 m3 sterk verontreinigd grondwater), dan is de Provincie Noord-Brabant(externe link) het aanspreekpunt voor bodemsanering. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert deze taak namens de provincie uit. Kijk op de website van de ODZOB(externe link) voor de noodzakelijke stappen.
  • Is er sprake van niet-ernstige bodemverontreiniging (<25 m3 sterk verontreinigde grond), dan is de gemeente uw aanspreekpunt. Om deze kleinere bodemverontreinigingen te saneren, dient u bij de gemeente een plan van aanpak in.

Bodemonderzoek doen

  • Als u een huis of een stuk grond koopt, is het belangrijk om tevoren bij de gemeente te informeren naar eventuele bodemvervuiling.
  • Vraag uw makelaar of taxateur om advies of aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuiling in particuliere grond komt door een olietank in de tuin en de toepassing van zogenaamde zinkassen.
  • Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek hebt u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen

Wat heb ik nodig?

  • de resultaten van het bodemonderzoek
  • een plan hoe u de bodemvervuiling laat verwijderen