Bodeminformatie

Wat is het?

Informatie over de milieu-hygiënische bodemkwaliteit is belangrijk wanneer u bijvoorbeeld een bodemonderzoek laat uitvoeren, een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning aanvraagt, een woning gaat kopen, een bedrijf start of als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Als u een huis gaat kopen vraagt de hypotheekverstrekker u soms ook gegevens over het huis en de grond.

Hoe werkt het?

Via rapportagemodule van Noord-Brabant kunt u zelf een omgevingsrapport opvragen. Doorloop hiervoor de stappen aan de linkerzijde op de site van de Omgevingsrapportage.

U ontvangt een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van de opgegeven locatie. De rapportage is gemaakt met behulp van het Bodeminformatiesysteem (BIS) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant. Als er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het BIS bekend zijn, bevat de rapportage een uittreksel hiervan.

Geen informatie

Let op! Geeft het BIS geen informatie over een perceel? Dan wil dat niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

  • Mogelijk is er toch een bodemonderzoek uitgevoerd, zonder dat het voor registratie is aangeboden.
  • Er is niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. U heeft dan geen duidelijkheid over het wel/niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging. In dat geval geeft alleen het uitvoeren van een volledig verkennend bodemonderzoek duidelijkheid.

Volledig rapport

Volledige rapporten kunt u opvragen bij de gemeente of bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Kijk in de omgevingsrapportage voor de juiste instantie en archieflocatie.

  • Provinciaal dossier: opvragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
  • Gemeentelijk dossier
    • Stuur de omgevingsrapportage mee en geef aan welke dossiers u wilt ontvangen.
    • DigiDOnline regelen

Zinkassen

De kaarten met wegen die verdacht zijn op de aanwezigheid van zinkassen worden niet weergegeven in de omgevingsrapportage. Deze kaarten zijn afzonderlijk opvraagbaar.