Wat is het?

Het kan zijn dat u niet in staat bent om belasting te betalen. In de gemeente Cranendonck kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing en het vastrecht van de afvalstoffenheffing. De belastingaanslag voor de riool- en afvalstoffenheffing ontvangt u van Brabant Water.

De aanvraag regelt u online.

DigiD linkKwijtschelding aanvragen

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking wanneer u een inkomen heeft tot 100% van het bijstandsniveau. Uw vermogen mag daarbij niet hoger zijn dan de netto uitkering en de vakantietoeslag van één maand. De waarde van een auto tot € 2.269 wordt vrijgelaten.

Wat moet ik doen?

U kunt het beste zo snel mogelijk nadat u de aanslag ontvangen hebt kwijtschelding aanvragen. Hiervoor vult u online het kwijtscheldingsformulier in.

Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult, moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Als de gemeente uw formulier niet kan controleren, wijzen wij uw aanvraag af.

Aanvullende informatie

Bij ongewijzigde omstandigheden hoeft u niet langer een volledig kwijtscheldingsverzoek in te dienen. U kunt volstaan met een ondertekende verklaring, waarin u aangeeft dat de omstandigheden ongewijzigd zijn ten opzichte van een eerder verzoek tot kwijtschelding. Deze verklaring vindt u bij de downloads. 

Tegelijkertijd kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van de voorschotregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dat betekent dat u de incasso van het rioolrecht en vast recht afvalstoffenheffing wat via Brabant Water maandelijks bij u wordt geïncasseerd bij voorschot voor het hele belastingjaar krijgt uitbetaald. Hiermee compenseert u elke maand het bedrag wat u mist doordat de incasso van Brabant Water maandelijks kosten bij u incasseert, die u op grond van uw financiële omstandigheden niet zou hoeven betalen. Het uitgekeerde voorschot wordt achteraf door de gemeente verrekend als uw verzoek om kwijtschelding wordt verwerkt. 

LET OP: als uw financiële omstandigheden in positieve zin veranderen neemt u daarover contact op met de gemeente. Zo voorkomt u dat u later het voorschot of een deel daarvan moet terugbetalen.