Wat is het?

In Cranendonck bieden we basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan. We streven ernaar om ook in de toekomst onderwijs aan te bieden in de kernen. Door samen te werken met andere organisaties en instanties kunnen de scholen een belangrijke rol spelen in het sociale leven van het dorp. Waar mogelijk worden basisscholen uitgebreid tot brede scholen in multifunctionele gebouwen.