Wat is het?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen die (vanwege bijvoorbeeld een beperking) niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer:

  • Kilometervergoeding fiets + begeleider
  • Openbaar Vervoer vergoeding + begeleider
  • Kilometervergoeding eigen vervoer
  • Aangepast vervoer (taxi/busje)

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kijken wij onder andere naar de afstand tot de dichtstbijzijnde toegankelijke school, de mogelijkheden (en beperkingen) van de leerling en de begeleidingsmogelijkheden (bijvoorbeeld door één van de ouders).

We toetsen de aanvraag aan de 'Verordening Leerlingenvervoer'(externe link) van de gemeente Cranendonck

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni via het online formulier.

DigiD linkAanvragen leerlingenvervoer

DigiD linkVerlengen bestaand leerlingenvervoer

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.