Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Hoe werkt het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

 • scholen voor basisonderwijs (BO)
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen. Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

Vervoersmogelijkheden

Afhankelijk van de behoefte van de leerlingen zijn er verschillende vervoersmogelijkheden:

 • openbaar vervoer; trein of bus met of zonder begeleiding
 • aangepast vervoer; taxibus, taxi of rolstoelbus
 • eigen vervoer; kilometervergoeding voor auto of fiets

Let op:

 • Er geldt een kilometergrens bij de toekenning van leerlingenvervoer van zes kilometer.
 • Het gaat steeds om de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.
 • Afhankelijk van het schooltype en het inkomen van de ouders kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht.

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni via het online formulier.

DigiD linkAanvragen leerlingenvervoer

DigiD linkVerlengen bestaand leerlingenvervoer

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.