Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u weinig of geen afval aanbiedt. De kosten bestaan uit een vast bedrag per maand en een variabel bedrag.

Het variabel bedrag is afhankelijk van het formaat van uw containers en het aantal keren dat u de container hebt laten ledigen.

Met het vastrecht betaalt u ook mee aan andere kosten die de gemeente maakt voor het verwijderen van afval. U kunt daarbij denken aan de Milieustraat, de glasbakken en kledingcontainers, de openbare prullenbakken en het opruimen van zwerfafval. In de afvalstoffenverordening is vastgelegd dat u uw huishoudelijk afval uitsluitend aan mag bieden aan de inzameldienst die door de gemeente is aangewezen.

Hoe werkt het?

Verrekening door Brabant Water

De afvalstoffenheffing wordt geïnd via de voorschotnota van Brabant Water. U betaalt maandelijks of per kwartaal via deze voorschotnota een gedeelte van de aanslag afvalstoffenheffing. Eenmaal per jaar ontvangt u van Brabant Water een jaarafrekening waarop de door u betaalde voorschotten worden verrekend.

Wat moet ik doen?

Verhuizing

Bent u verhuisd of bent u van plan te verhuizen? Geef dit dan, behalve aan de gemeente, ook door aan Brabant Water. Vervolgens maakt Brabant Water een eindafrekening op waarop de afvalstoffenheffing wordt afgerekend. U betaalt dan tot en met de maand waarin u verhuist.

Als u verhuist laat u de containers op het oude adres achter; deze horen bij de woning. Zorg dat de containers leeg en schoon zijn, zodat de nieuwe bewoner niet hoeft te betalen voor het afval van de vorige bewoner.

Kwijtschelding aanvragen:

Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing

Heeft u vragen over de jaarafrekening?

Neem dan contact op met de klantenservice van Brabant Water.

Bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing:

Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing die in rekening wordt gebracht op uw jaarafrekening van Brabant Water? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat kost het?

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van de verordening afvalstoffenheffing. Voor de tenaamstelling van de aanslag gebruikt de gemeente de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Tarieven 2022

  1 januari t/m 31 december
Vastrecht€ 200,51 per jaar 
Lediging grijze (restafval) container(140 liter) € 14,00
Lediging grijze (restafval) container(240 liter) € 24,00
Lediging groene (GFT) container(140 liter) € 2,75*
Lediging groene (GFT) container(240 liter) € 3,75*
Omwisselen container€ 21,30 

* De (groene) container met gft-afval wordt in de periode van 24 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 gratis geledigd.