Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. De kosten bestaan uit een vast bedrag per maand en een variabel bedrag dat afhankelijk is van het aantal ledigingen. 

Hoe werkt het?

De afvalstoffenheffing wordt geïnd via de voorschotnota van Brabant Water. U betaalt maandelijks of per kwartaal via deze voorschotnota een gedeelte van de aanslag afvalstoffenheffing. Eenmaal per jaar ontvangt u van Brabant Water een jaarafrekening waarop de door u betaalde voorschotten worden verrekend.

Wat moet ik doen?

Verhuizing of vragen

Kwijtschelding aanvragen

Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing die in rekening wordt gebracht op uw jaarafrekening van Brabant Water? De gemeente wil graag in overleg met u. Heeft u daarom een vraag over de afvalstoffenheffing, vul dan het reactieformulier in. Samen met u controleren we de nota. Als het nodig is, passen we die aan.

Reactieformulier nota Brabant Water 

Wilt u toch liever formeel bezwaar maken, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de jaarafrekening een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Cranendonck.

DigiD linkBezwaar maken

Wat kost het?

De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van de verordening afvalstoffenheffing(externe link). Voor de tenaamstelling van de aanslag gebruikt de gemeente de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Tarieven (2024)

  • Vastrecht: € 172,92 per jaar
  • Lediging grijze (restafval) container(140 liter): € 14,00
  • Lediging grijze (restafval) container(240 liter): € 24,00
  • Lediging ondergrondse (restafval) container (60 liter): €6
  • Lediging groene (GFT) container(140 liter): € 2,75*
  • Lediging groene (GFT) container(240 liter): € 3,75*
  • Omwisselen container: € 21,30  (wisselingen binnen 6 weken na verhuizing zijn gratis)

* De (groene) container met gft-afval wordt in de periode van 21 oktober 2024 tot en met 31 december 2024 gratis geledigd.