Wat is het?

Zwerfafval is afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand, in een sloot of rivier, of ergens anders in de natuur. Het staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. 

De gemeente Cranendonck zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we onder andere door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze op tijd te legen en regelmatig de openbare ruimte schoon te maken. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die actief meehelpen onze gemeente schoon te houden. Zij worden volledig door de gemeente gefaciliteerd om zwerfafval op te ruimen.

Melding zwerfafval

Ziet u afval op straat? In een park of in het water? Bijvoorbeeld zwerfafval, verkeerd aangeboden huisvuil of bouwafval? Meld het online.

Melding maken zwerfafval(externe link)

U kunt ook gebruikmaken van de gratis 'MijnGemeente app'. Nadat u de app heeft geïnstalleerd, moet u zich eenmalig aanmelden. Daarna kunt u vanaf iedere plek in Cranendonck een melding plaatsen en een foto meesturen.

MijnGemeente IOS(externe link)MijnGemeente Android(externe link)

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een schonere gemeente? Word ZAPper!

ZAP is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAP-vrijwilligers, oftewel ZAPpers, zijn inwoners die vrijwillig zwerfafval opruimen. Bijvoorbeeld wanneer ze een rondje (hard)lopen, de hond uitlaten of bewust de natuur ingaan om zwerfafval op te ruimen. Om ZAP-vrijwilliger te worden, kunt u zichzelf aanmelden. Nadat u zichzelf heeft aangemeld, ontvangt u een bevestigingsmail met alle nodige informatie.

Aanmelden ZAP-vrijwilliger en aanmelden volle zakken(externe link)

Hoe kom ik aan opschoonmaterialen?

De gemeente stelt per persoon de volgende materialen in bruikleen beschikbaar:

  • 1x afvalgrijper
  • 1x paar handschoenen
  • 1x veiligheidshesje
  • 1x speciale afvalzakken
  • 1x afvalzakhouder

De aangevraagde opschoonmaterialen kunt u zelf ophalen op de gemeentewerf wanneer u zich heeft aangemeld als ZAP-vrijwilliger. 

Waar kan ik ZAPpen?

Waar u aan de slag gaat, bepaalt u helemaal zelf. Denk vooral aan openbare ruimtes zoals: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, bossen, parkeerplaatsen, bedrijventerreinen. Overal waar u het nodig vindt. Let wel op uw eigen veiligheid en die van anderen. Dat staat natuurlijk voorop

Wilt u zien waar andere ZAPpers actief zijn? Download dan gratis de Helemaal Groen-app(externe link). Hiermee maakt u uw opruimgebied zichtbaar voor anderen en ziet u precies in welke gebieden nog niet wordt opgeruimd.

Hoe vaak en wanneer mag ik ZAPpen?

Ook dit bepaalt u helemaal zelf! Als u merkt dat u niet (meer) toekomt aan het ZAPpen, dan vragen we u om de opschoonmaterialen weer terug te brengen. Dan kan een andere ZAPper hiermee opruimen.

Wat doe ik met het opgehaalde zwerfafval?

Het zwerfafval dat u als ZAPper hebt opgeruimd, kunt u gratis inleveren op de Milieustraat of de gemeentewerf wanneer u gebruik maakt van de door ons uitgegeven zakken. Dit kan alleen tijdens de openingstijden van de Milieustraat en de inlevermomenten op de gemeentewerf.

Heeft u meer dan 3 volle zakken? Meldt uw zakken dan aan via het invulformulier 'Aanmelden Zap-vrijwilliger' en ze worden bij u thuis voor de deur opgehaald!

Inlevermomenten Milieustraat

Gedurende de openingstijden van de Milieustraat kunt u hier uw volle zakken met zwerfafval gratis inleveren.

Inlevermomenten gemeentewerf

Tijdens het inlevermoment op de gemeentewerf kunt u:

  • (gratis) volle zakken opgeruimd zwerfafval inleveren
  • nieuwe zakken ophalen
  • uw opschoonmaterialen ophalen of laten vervangen

Wanneer: iedere werkdag

Hoe laat: tussen 9:00 en 9:30, ook tussen 12:00 en 12.30 uur

Waar: Gemeentewerf, Herenstraat 37 Budel

Inzameling zwerfafvalzakken aan huis

Het is mogelijk om het ingezamelde zwerfafval vanaf drie volle zakken op te laten halen. Meld uw zakken dan aan via het formulier 'Aanmelden Zap-vrijwilliger'.(externe link) Zorg dat het zwerfafval in de daarvoor bestemde zak zit en dat u het duidelijk zichtbaar en vrij toegankelijk aanbiedt.

DagAanbieden
Maandag t/m donderdagdirect na het aanmelden
Vrijdagdirect na het aanmelden*
Zaterdag en zondagop maandagochtend of de
eerstvolgende werkdag

Kan ik ook extra materialen bestellen voor anderen die mee willen helpen?

Gezinsleden (partner/kinderen) kunt u wel aanmelden als ZAPper. Vrienden, buren, clubgenoten daarentegen niet. Die kunnen zichzelf aanmelden.