Wat is het?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststelt. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning, bedrijfspand of onbebouwde grond zou hebben gehad op 1 januari 2023 uitgaande van de toestand op 1 januari 2024.

De WOZ-waarden voor woningen zijn openbaar en kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket.

Naar het WOZ-waardeloket

Niet eens met de WOZ-waarde of vragen? Vul het reactieformulier in.

Reactieformulier WOZ-waarde

Wilt u weten met welke verkochte woningen uw woning is vergeleken? Bekijk dan het taxatieverslag WOZ van uw eigen woning. 

Hoe werkt het?

De gemeente moet alle onroerende zaken taxeren op het marktniveau (=waarde in het economische verkeer). Dit betekent dat de waarde meestijgt met de markt ondanks dat er niets aan de onroerende zaak is gewijzigd.

De WOZ waarde van een woning wordt bepaald aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor de bepaling van de WOZ-waarde vergelijkt de gemeente de woning die getaxeerd wordt met andere woningen die recent zijn verkocht. Dit noemen we een systematische vergelijking met woningen waarvan een verkoopprijs beschikbaar is.

Model voor taxatie

We spreken over een ‘systematische vergelijking’, omdat de gemeente met een computermodel een groot aantal woningen tegelijk vergelijkt (en taxeert). Om dit taxatiemodel te maken en te gebruiken moet een gemeente twee dingen doen:

  1. de verkoopprijzen analyseren.
  2. de kenmerken van de woningen (inhoud, oppervlakte, bijgebouwen) vaststellen.

Dit doet de gemeente niet één keer per jaar, maar het hele jaar door.

WOZ-waarde van een bedrijfspand

De WOZ-waarde van bedrijfspand wordt bepaald aan de hand van actuele huurprijzen. Deze huurprijs wordt gekapitaliseerd met een factor.

Wat moet ik doen?

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning raadplegen. U kunt ook WOZ-waarden van anderen woningen raadplegen.

Naar het WOZ-waardeloket

Taxatieverslag

In het taxatieverslag WOZ staat de WOZ-waarde vermeld. Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde. Uw woning wordt in het taxatieverslag vergeleken met 3 vergelijkbare woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Neem dan contact op via onderstaand formulier.

Reactieformulier WOZ-waarde

Eisen aan taxaties woningen

Om te zorgen dat alle woningen correct worden getaxeerd geldt er een aantal kwaliteitseisen. De Waarderingskamer houdt toezicht op de taxaties van gemeenten om te zorgen dat alle gemeenten deze eisen nakomen.