Wat is het?

Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden of bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.

Als deze opties niet voor u gelden, kan de gemeente u individuele hulp geven. Bijvoorbeeld in de vorm van:

  • aanpassingen in uw woning
  • een geldbedrag om naar een andere woning te verhuizen
  • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen
  • een hulpmiddel voor uw woning zoals bijvoorbeeld een tillift

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen, vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente
  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie

Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.

Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495. U kunt ook een contactverzoek doen, dan bellen wij u terug.

Contactverzoek

Wat kost het?

Bij toekenning van een zorgvoorziening in natura of een geldbedrag (pgb) op grond van de Wmo vraagt de gemeente van u een bijdrage in de kosten. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen (van 2 jaar eerder) en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. 

De bijdrage is maximaalper maand en gaat in per de datum dat de voorziening wordt ingezet. Als er sprake is van een inkomen tot 110 % van het wettelijke minimumloon wordt er geen bijdrage vastgesteld.

Speciaal voor inwoners die voor het eerst te maken krijgen met de Wmo heeft het CAK een animatie ontwikkeld. De animatie geeft op een heldere manier de voor u juiste informatie weer.