Minder energie verbruiken en overstappen op schone energie. Dat is de uitdaging waar de gemeente Cranendonck en haar inwoners de komende jaren voor staat. Hoe stapt de wijk Heesakker in Budel over op schone energie? Wat gebeurt er al in de wijk? En wat kunt u zelf doen?

Het aardgasvrij maken van Cranendonck gaat niet in één keer. Dit gebeurt wijk voor wijk. Voor iedere wijk wordt samen met de bewoners gekeken naar alle alternatieve duurzame warmte-opties in die wijk. Van all-electric oplossingen en warmtepompen tot aan een warmtenet. Om zo samen met de wijkbewoners en eventueel in de wijk aanwezige bedrijven tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Besluiten worden pas genomen als duidelijk is wat dit betekent voor de woonlasten van de bewoners: woningeigenaren, huurders en ondernemers. We stappen dus niet zomaar over maar maken wel een plan dat de overstap op termijn mogelijk maakt. Op een manier die past in de wijk!

In 2022 is gestart met een verkenning in de wijk Heesakker-Budel. In 2023 is die afgerond met een wijkuitvoeringsplan. Lees meer over de genomen stappen en bekijk energierapporten van voorbeeldwoningen in de wijk. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief ‘Heesakker Aardgasvrij’

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘Heesakker Aardgasvrij’. Voor alle bewoners in Heesakker, huurders én woningeigenaren!

Woont u niet in Heesakker maar wilt u geïnformeerd blijven over deze wijkgerichte aanpak naar aardgasvrij wonen? Meld u dan ook aan!

Waarom starten in wijk Heesakker-Budel

Deze wijk is als eerste uitgekozen omdat er veel gelijkvormige woningen staan. Bovendien is de verdeling huurders en woningeigenaren 50/50. Verder lijkt de ligging van Heesakker interessant voor een collectieve oplossing met een warmtenet (gebaseerd op geothermie, zonthermie en eventueel de restwarmte van Nyrstar). In maart 2023 is na grondig onderzoek vastgesteld dat een warmtenet voor de wijk Heesakker geen reële optie vormt.

Wilt u weten wanneer in uw wijk in de gemeente plannen worden gemaakt?

Dit staat in de Transitievisie Warmte Cranendonck.

Welke straten liggen in wijk Heesakker?

Straatnaam

 • Adriaan Kookenstraat
 • Aldenborghlaan
 • Cranendoncklaan (excl. even nummers vanaf 76)
 • De Smeelen
 • De Vinne
 • Doctor Ariensstraat
 • Dokter Kuyperstraat
 • Dokter Schaepman straat
 • Dr Visscherstraat
 • Gildenstraat
 • Graafschap Hornelaan
 • Hub. Scholtenstraat
 • Kardinaal de Jong straat
 • Karel V laan
 • Kemperlandstraat
 • Louis Rooijmansstraat
 • Meijerijstraat
 • Mgr Zwijsenstraat
 • Monseigneur Bekkerstraat
 • Peellandstraat
 • Rubenslaan
 • Taxandriahof
 • Taxandrialaan
 • Teutenstraat
 • Van Egmondlaan
 • Meester Winkelmolenstraat

Waar staan we nu in Heesakker-Budel

Met een eerste groep betrokken bewoners, mensen van woCom, het Regionaal Energieloket, Energiecoöperatie Cranendonck, Enexis en de gemeente is op 14 september 2022 een ‘energieverkenning’ in de wijk gedaan. Op 21 september 2022 zijn met dezelfde groep plannen gemaakt voor een eerste bewonersbijeenkomst waarbij ook nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor de hoge energierekeningen waar veel bewoners mee te maken hebben. Onderstaand vindt u alle informatie over de stappen die hierna zijn gezet om te komen tot een wijkuitvoeringsplan voor Heesakker die op 12 december 2023 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook vindt u voorbeelden van uitgevoerde energiescans bij enkele woningen in Heesakker.

Meedenkteam Heesakker Aardgasvrij

Een groep actief betrokken bewoners uit de wijk Heesakker werkt vanaf oktober 2022 als Meedenkteam samen met gemeente, woCom en De WarmteTransitieMakers aan een wijkuitvoeringsplan. In dit plan wordt beschreven op welke manier en met welke (financiële) middelen de wijk Heesakker rond 2035 aardgasvrij wordt. In bijgaande folder 'Warm en betaalbaar wonen in uw wijk?' kunt u lezen hoe in samenwerking naar het wijkuitvoeringsplan wordt toegewerkt.

Bewonersbijeenkomst 1 Heesakker-Budel terugkijken

Deze bijeenkomst vond plaats op 19 oktober 2022 in de Borgh in Budel. Bewoners uit de wijk Heesakker werden door de WarmteTransitieMakers, woCom en de gemeente geïnformeerd over maatregelen die bewoners op korte termijn kunnen nemen om de energierekening te verlagen en over mogelijkheden om op de lange termijn betaalbaar en aardasvrij te verwarmen. 

Bekijk de video en kom zo meer te weten. Dit is ook interessant voor andere inwoners van Cranendonck!

Bewonersbijeenkomst 2 Heesakker-Budel terugkijken

Deze bijeenkomst vond plaats op 11 oktober 2023 in De Borgh in Budel. 
Afgelopen jaar hebben het Meedenkteam en de koplopers in de wijk samen met woCom, De WarmteTransitieMakers en de gemeente alle vragen en uitdagingen op weg naar een aardgasvrije wijk in kaart gebracht. Er is onderzocht wat wel en niet mogelijk is en hoe betaalbaar de benodigde maatregelen zijn. De uitkomsten hiervan werden tijdens deze tweede bewonersbijeenkomst gedeeld.

Kon u hierbij niet aanwezig zijn? Wilt u weten welke stappen te nemen en hoe de maatregelen betaald kunnen worden. Of wilt u weten welke stappen woCom gaat zetten voor een aardgasvrije wijk Heesakker? Bekijk dan de video van deze avond onderaan deze pagina. 

Aanvullend vindt u in onderstaande folders:

 1. een beknopte weergave van alle uitkomsten
 2. alle betaal en -financieringsmogelijkheden van de te nemen maatregelen

Wijkuitvoeringsplan Heesakker-Budel aardgasvrij goedgekeurd

Op dinsdag 12 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorgestelde wijkuitvoeringsplan. 

Het wijkuitvoeringsplan beschrijft de stappen die nodig zijn om de wijk Heesakker geleidelijk te laten overstappen op duurzame warmte en rond 2035 aardgasvrij te zijn. In onderstaande bijlage staat het volledige plan. Op pagina 3 en 4 staat een korte samenvatting van het plan. 

Voorbeeldwoningen Heesakker-Budel

Bij de woningen van 5 leden uit het Meedenkteam is een energiescan uitgevoerd. De uitkomsten van deze scan zijn verwerkt in een energieadvies rapport dat laat zien welke maatregelen nog nodig zijn om aardgasvrij te kunnen verwarmen. Klik op een van onderstaande links voor het rapport:

Tijdens de bewonersavond zijn brochures gedeeld die een indicatie geven van de benodigde maatregelen en terugverdientijden die nu op basis van offertes aan de koplopers worden gecontroleerd. Dit zijn de volgende:

Breng kosten en besparingen voor jouw woning in beeld 

'Aardgasvrijhuis' is een nieuw online hulpmiddel voor woningeigenaren in Heesakker waarmee je inzicht krijgt in de duurzame mogelijkheden om te verwarmen voor je woning, en wat de kosten en besparingen van deze mogelijkheden zijn.

Vul de kenmerken van je woning stap voor stap in. Hierna worden verschillende opties voor duurzame verwarming, kosten en besparingen duidelijk voor jou in beeld gebracht. Op die manier helpt het rekenmodel je bij het maken van keuzes voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van jouw woning! 

'Aardgasvrijhuis' is gratis te gebruiken en te benaderen via deze link.
 

Veel gestelde vragen

Hoeveel huizen heeft Heesakker?

750.

woCom, wat doen jullie met gespikkeld bezit als je wilt gaan isoleren?

Als er sprake is van gespikkeld bezit (‘losse’ huurwoningen tussen koopwoningen) dan wordt vaak van binnenuit geïsoleerd en is het maatwerk. In de markt bestaan nu partijen die zich specialiseren in gespikkeld bezit. We proberen er sowieso altijd woningbezitters bij te betrekken en hopen dat ze mee willen doen. De steigers staan er dan toch al en in de regel is het goedkoper. Ook door collectieve inkoop.

Ik vind dat de voortuintjes er niet uitzien

Geopperd wordt om dit bijvoorbeeld samen met de buren op te pakken.

Welke postcodes/straten liggen in Heesakker?

Deze staan hierboven vermeld.

Wie wordt leverancier van het warmtenet?

Floris is er voorstander van dat de bewoners dat samen zijn. Maar er wordt waarschijnlijk pas volgend jaar met partijen gesproken die dat zouden kunnen oppakken. Minister Jetten presenteert deze week (21 oktober) een plan aan het kabinet om warmtenetten alleen in meerderheidsbelang aan de gemeentes te geven. Dit is nog geen besluit. Update: inmiddels is besloten dat het meerderheidsbelang van een warmtenetwerk in handen moet zijn van publieke partijen.

Is waterstof een goed idee?

Nee, dat is te duur en hard nodig voor andere sectoren.

Wat zijn de onderhoudskosten voor een warmtepomp?

Eens in de 2 jaar is wat onderhoud nodig zoals bladeren verwijderen en wat draaiende onderdelen nakijken. In een koelkast zit ook een warmtepomp en die heeft ook geen onderhoud nodig, maar heeft ook geen draaiende onderdelen.

Kan het elektriciteitsnet het wel aan als iedereen op een warmtepomp en/of zonnepanelen gaat?

Daarom is Enexis betrokken. Zij zijn blij dat ze mee mogen denken. Er zal sowieso wat uitgebreid moeten worden door enkele elektriciteitshuisjes bij te plaatsen.

Je zoekt woningen als voorbeeldwoningen. Is dat kosteloos en vrijblijvend?

Jazeker. Je krijgt een gratis advies. Wellicht is er wat extra subsidie voor de 1e koplopers.

Snij je je zelf niet in de vingers als koploper omdat je niet mee doet aan de collectiviteit?

Dat is een risico dus je moet er goed over nadenken. Anderzijds word je ook extra geholpen en het grootste voordeel is snel een lagere gasrekening en een comfortabel huis.

Als je het isoleren zelfstandig wil doen, krijg je geen subsidie?

De overheid is dit aan het overdenken, want deze vraag wordt vaak gesteld. Het zelf doen is wel veel goedkoper, dus die subsidie is misschien minder hard nodig. Dit kan natuurlijk ook samen met buurtgenoten opgepakt worden.

Als woningeigenaar van een niet corporatiewoning heb ik niets aan de plannen?

Voor huurwoningen zullen standaard pakketten komen. Eigen, losse woningen zal altijd maatwerk zijn. Er is niet 1 oplossing voor alle woningen en er kan ook niet voor elke woning een individueel advies worden gemaakt, maar buren kunnen wel leren wat bij andere losse woningen werd gerealiseerd. Bovendien worden marktpartijen steeds slimmer in op maat aanbieden van oplossingen.