Minder energie verbruiken en overstappen op schone energie. Dat is de uitdaging waar de gemeente Cranendonck en haar inwoners de komende jaren voor staat. Hoe stapt Heesakker over op schone energie? Wat gebeurt er al in de wijk? En wat kunt u zelf doen?

Het aardgasvrij maken van Cranendonck gaat niet in één keer. Dit gebeurt wijk voor wijk. Voor iedere wijk wordt samen met de bewoners gekeken naar alle alternatieve duurzame warmte-opties in die wijk. Van all-electric oplossingen en warmtepompen tot aan een warmtenet. Om zo samen met de wijkbewoners en eventueel in de wijk aanwezige bedrijven tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Besluiten worden pas genomen als duidelijk is wat dit betekent voor de woonlasten van de bewoners: woningeigenaren, huurders en ondernemers. We stappen dus niet zomaar over maar maken wel een plan dat de overstap op termijn mogelijk maakt. Op een manier die past in de wijk!

Waarom starten in wijk Heesakker-Budel

Deze wijk is als eerste uitgekozen omdat er veel gelijkvormige woningen staan. Bovendien is de verdeling huurders en woningeigenaren 50/50. Verder lijkt de ligging van Heesakker interessant voor een collectieve oplossing met een warmtenet (gebaseerd op geothermie, zonthermie en eventueel de restwarmte van Nyrstar).

Wilt u weten wanneer in uw wijk in de gemeente plannen worden gemaakt?
Dit staat in de Transitievisie Warmte Cranendonck.

Waar staan we nu in Heesakker-Budel

Met een eerste groep betrokken bewoners, mensen van woCom, het Regionaal Energieloket, Energiecoöperatie Cranendonck en de gemeente is op 14 september 2022 een ‘energieverkenning’ in de wijk gedaan. Op 21 september 2022 zijn met dezelfde groep plannen gemaakt voor een bewonersbijeenkomst waarbij ook nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor de hoge energierekeningen waar veel bewoners nu mee te maken hebben.

Welke straten liggen in wijk Heesakker?

Adriaan Kookenstraat
Aldenborghlaan
Cranendoncklaan (excl. even nummers vanaf 76)
De Smeelen
De Vinne
Doctor Ariensstraat
Dokter Kuyperstraat
Dokter Schaepman straat
Dr Visscherstraat
Gildenstraat
Graafschap Hornelaan
Kardinaal de Jong straat
Karel V laan
Kemperlandstraat
Louis Rooijmansstraat
Meijerijstraat
Mgr Zwijsenstraat
Monseigneur Bekkerstraat
Peellandstraat
Rubenslaan
Taxandriahof
Taxandrialaan
Teutenstraat
Van Egmondlaan
Winkelmolenstraat

Bewonersbijeenkomst Heesakker-Budel terugkijken

Deze bijeenkomst vond plaats op 19 oktober 2022 in de Borgh in Budel. Bewoners uit de wijk Heesakker werden door de WarmteTransitieMakers, woCom en de gemeente geïnformeerd over maatregelen die bewoners op korte termijn kunnen nemen om de energierekening te verlagen en over mogelijkheden om op de lange termijn betaalbaar en aardasvrij te verwarmen. 

Bekijk de video en kom zo meer te weten. Dit is ook interessant voor andere inwoners van Cranendonck!