Minder energie verbruiken en overstappen op schone energie. Dat is de uitdaging waar de gemeente Cranendonck en haar inwoners de komende jaren voor staat. Hoe stapt Heesakker over op schone energie? Wat gebeurt er al in de wijk? En wat kunt u zelf doen?

Het aardgasvrij maken van Cranendonck gaat niet in één keer. Dit gebeurt wijk voor wijk. Voor iedere wijk wordt samen met de bewoners gekeken naar alle alternatieve duurzame warmte-opties in die wijk. Van all-electric oplossingen en warmtepompen tot aan een warmtenet. Om zo samen met de wijkbewoners en eventueel in de wijk aanwezige bedrijven tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Besluiten worden pas genomen als duidelijk is wat dit betekent voor de woonlasten van de bewoners: woningeigenaren, huurders en ondernemers. We stappen dus niet zomaar over maar maken wel een plan dat de overstap op termijn mogelijk maakt. Op een manier die past in de wijk!

Meld u aan voor de nieuwsbrief ‘Heesakker Aardgasvrij’

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief ‘Heesakker Aardgasvrij’. Voor alle bewoners in Heesakker, huurders én woningeigenaren!

Woont u niet in Heesakker maar wilt u geïnformeerd blijven over deze wijkgerichte aanpak naar aardgasvrij wonen? Meld u dan ook aan!

Waarom starten in wijk Heesakker-Budel

Deze wijk is als eerste uitgekozen omdat er veel gelijkvormige woningen staan. Bovendien is de verdeling huurders en woningeigenaren 50/50. Verder lijkt de ligging van Heesakker interessant voor een collectieve oplossing met een warmtenet (gebaseerd op geothermie, zonthermie en eventueel de restwarmte van Nyrstar). In maart 2023 is na grondig onderzoek vastgesteld dat een warmtenet voor de wijk Heesakker geen reële optie vormt.

Wilt u weten wanneer in uw wijk in de gemeente plannen worden gemaakt?

Dit staat in de Transitievisie Warmte Cranendonck.

Welke straten liggen in wijk Heesakker?

Adriaan Kookenstraat
Aldenborghlaan
Cranendoncklaan (excl. even nummers vanaf 76)
De Smeelen
De Vinne
Doctor Ariensstraat
Dokter Kuyperstraat
Dokter Schaepman straat
Dr Visscherstraat
Gildenstraat
Graafschap Hornelaan
Kardinaal de Jong straat
Karel V laan
Kemperlandstraat
Louis Rooijmansstraat
Meijerijstraat
Mgr Zwijsenstraat
Monseigneur Bekkerstraat
Peellandstraat
Rubenslaan
Taxandriahof
Taxandrialaan
Teutenstraat
Van Egmondlaan
Winkelmolenstraat

Waar staan we nu in Heesakker-Budel

Met een eerste groep betrokken bewoners, mensen van woCom, het Regionaal Energieloket, Energiecoöperatie Cranendonck, Enexis en de gemeente is op 14 september 2022 een ‘energieverkenning’ in de wijk gedaan. Op 21 september 2022 zijn met dezelfde groep plannen gemaakt voor een bewonersbijeenkomst waarbij ook nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor de hoge energierekeningen waar veel bewoners nu mee te maken hebben.

Bewonersbijeenkomst Heesakker-Budel terugkijken

Deze bijeenkomst vond plaats op 19 oktober 2022 in de Borgh in Budel. Bewoners uit de wijk Heesakker werden door de WarmteTransitieMakers, woCom en de gemeente geïnformeerd over maatregelen die bewoners op korte termijn kunnen nemen om de energierekening te verlagen en over mogelijkheden om op de lange termijn betaalbaar en aardasvrij te verwarmen. 

Bekijk de video en kom zo meer te weten. Dit is ook interessant voor andere inwoners van Cranendonck!

Meedenkteam Heesakker Aardgasvrij

Een groep actief betrokken bewoners uit de wijk Heesakker werkt vanaf oktober 2022 als Meedenkteam samen met gemeente, woCom en De WarmteTransitieMakers aan een wijkuitvoeringsplan. In dit plan wordt beschreven op welke manier en met welke (financiële) middelen de wijk Heesakker rond 2035 aardgasvrij wordt. In bijgaande folder 'Warm en betaalbaar wonen in uw wijk?' kunt u lezen hoe in samenwerking naar het wijkuitvoeringsplan wordt toegewerkt.

Voorbeeldwoningen Heesakker-Budel

Bij de woningen van 5 leden uit het Meedenkteam is een energiescan uitgevoerd. De uitkomsten van deze scan zijn verwerkt in een energieadvies rapport dat laat zien welke maatregelen nog nodig zijn om aardgasvrij te kunnen verwarmen. Klik op een van onderstaande links voor het rapport:

De Vinne 4 Budel

De Smeelen 5 Budel

De Smeelen 19 Budel

Dr. Kuyperstraat 10 Budel

Mgr. Zwijsenlaan 4 Budel

Tijdens de bewonersavond zijn brochures gedeeld die een indicatie geven van de benodigde maatregelen en terugverdientijden die nu op basis van offertes aan de koplopers worden gecontroleerd. Dit zijn de volgende:

2 onder 1 dak 1974

Plat dak 2 onder 1 dak 1974

Rijtjeswoning 1973

Veel gestelde vragen

Waarom beginnen met de wijk Heesakkker?

Deze wijk is als eerste uitgekozen omdat er veel gelijkvormige woningen staan. Bovendien is de verdeling huurders en woningeigenaren 50/50. Verder lijkt de ligging van Heesakker interessant voor een collectieve oplossing met een warmtenet (gebaseerd op geothermie, zonthermie en eventueel de restwarmte van Nyrstar).

Hoeveel huizen heeft Heesakker?

750.

woCom, wat doen jullie met gespikkeld bezit als je wilt gaan isoleren?

Als er sprake is van gespikkeld bezit (‘losse’ huurwoningen tussen koopwoningen) dan wordt vaak van binnenuit geïsoleerd en is het maatwerk. In de markt bestaan nu partijen die zich specialiseren in gespikkeld bezit. We proberen er sowieso altijd woningbezitters bij te betrekken en hopen dat ze mee willen doen. De steigers staan er dan toch al en in de regel is het goedkoper. Ook door collectieve inkoop.

Ik vind dat de voortuintjes er niet uitzien

Geopperd wordt om dit bijvoorbeeld samen met de buren op te pakken.

Welke postcodes/straten liggen in Heesakker?

Deze staan hierboven vermeld.

Wie wordt leverancier van het warmtenet?

Floris is er voorstander van dat de bewoners dat samen zijn. Maar er wordt waarschijnlijk pas volgend jaar met partijen gesproken die dat zouden kunnen oppakken. Minister Jetten presenteert deze week (21 oktober) een plan aan het kabinet om warmtenetten alleen in meerderheidsbelang aan de gemeentes te geven. Dit is nog geen besluit. Update: inmiddels is besloten dat het meerderheidsbelang van een warmtenetwerk in handen moet zijn van publieke partijen.

Is waterstof een goed idee?

Nee, dat is te duur en hard nodig voor andere sectoren.

Wat zijn de onderhoudskosten voor een warmtepomp?

Eens in de 2 jaar is wat onderhoud nodig zoals bladeren verwijderen en wat draaiende onderdelen nakijken. In een koelkast zit ook een warmtepomp en die heeft ook geen onderhoud nodig, maar heeft ook geen draaiende onderdelen.

Kan het elektriciteitsnet het wel aan als iedereen op een warmtepomp en/of zonnepanelen gaat?

Daarom is Enexis betrokken. Zij zijn blij dat ze mee mogen denken. Er zal sowieso wat uitgebreid moeten worden door enkele elektriciteitshuisjes bij te plaatsen.

Je zoekt woningen als voorbeeldwoningen. Is dat kosteloos en vrijblijvend?

Jazeker. Je krijgt een gratis advies. Wellicht is er wat extra subsidie voor de 1e koplopers.

Snij je je zelf niet in de vingers als koploper omdat je niet mee doet aan de collectiviteit?

Dat is een risico dus je moet er goed over nadenken. Anderzijds word je ook extra geholpen en het grootste voordeel is snel een lagere gasrekening en een comfortabel huis.

Als je het isoleren zelfstandig wil doen, krijg je geen subsidie?

De overheid is dit aan het overdenken, want deze vraag wordt vaak gesteld. Het zelf doen is wel veel goedkoper, dus die subsidie is misschien minder hard nodig. Dit kan natuurlijk ook samen met buurtgenoten opgepakt worden.

Als woningeigenaar van een niet corporatiewoning heb ik niets aan de plannen?

Voor huurwoningen zullen standaard pakketten komen. Eigen, losse woningen zal altijd maatwerk zijn. Er is niet 1 oplossing voor alle woningen en er kan ook niet voor elke woning een individueel advies worden gemaakt, maar buren kunnen wel leren wat bij andere losse woningen werd gerealiseerd. Bovendien worden marktpartijen steeds slimmer in op maat aanbieden van oplossingen.