Gemeente Cranendonck is een erkend leerbedrijf. Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider. Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven is ondergebracht bij één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, ofwel SBB.

SBB zorgt voor:

  • goede samenwerking tussen school en het leerbedrijf in de regio;
  • voldoende en goede leerbedrijven;
  • aandacht voor de belangen van sectoren.

Meer informatie

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)(externe link) werkt samen met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.