Wat is het?

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, legt de gemeente uw aanvraag in bepaalde gevallen voor aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;
 • welke materialen er gebruikt worden;
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;
 • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota.

In de welstandsnota Cranendonck is gekozen voor een welstandsysteem waarbij we nog maar een klein aantal gebieden en percelen aan welstand toetsen. Alleen als uw bouwwerk valt onder de volgende categorieën:

 • een monument of beeldbepalend;
 • aan een monument of beeldbepalend pand grenst;
 • binnen een monumentaal gebied valt;
 • binnen het beschermd dorpsgezicht van Budel-Dorplein ligt;

toetsen we het plan op welstand. De toets wordt door een onafhankelijke welstandcommissie gedaan.

Als uw bouwplan binnen de grenzen van een beeldkwaliteitplan (bkp) valt, toetsen we het plan aan de regels van dit plan. Deze toets wordt door de gemeente gedaan.

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket(externe link). In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd.
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Wat heb ik nodig?

 • tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing
 • details over hoe het gebouw eruit komt te zien
 • kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien
 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken