Wat is het?

Binnen de gemeente Cranendonck is een wegsleepverordening van kracht. Tijdens evenementen zoals bijvoorbeeld de weekmarkt, de kermis of een optocht mag u in de aangegeven gebieden niet parkeren. Staat uw voertuig toch in zo'n gebied dat (tijdelijk) afgesloten is, dan kan de gemeente uw voertuig wegslepen. 

Een overzicht van de meeste evenementen en afzettingen vindt u onder wegwerkzaamheden en afsluitingen

Hoe werkt het?

Staat uw voertuig fout geparkeerd, dan schakelt de gemeente een wegsleepbedrijf in. Het wegsleepbedrijf maakt samen met de bevoegde ambtenaar een foto van de situatie. Vervolgens informeren we de meldkamer van de politie dat de auto is weggesleept. Ook het kenteken wordt doorgegeven. Uw voertuig wordt overgebracht naar een bewaarplaats.

Wat moet ik doen?

Als uw auto is weggesleept, moet u eerst alle gemaakte kosten betalen. Pas daarna wordt uw auto aan u terug gegeven. U moet kunnen aantonen dat het voertuig van u is. 

U kunt de kosten betalen in het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Is het gemeentehuis gesloten, bijvoorbeeld tijdens de avonduren of in het weekend, dan moet u wachten tot het gemeentehuis weer geopend is. 

Let op: u kunt in het gemeentehuis alleen met pin betalen. 

Wat kost het?

Rekentarief basisjaar 2022: indexcijfer 124,70 van basistarief €175,00 (basisjaar 2015)  = €218,23.

Tarieftijden (de meldtijd is bepalend voor de tarieftijd) zijn;

-          Tarieftijd 1: ma-vr 08:00-18:00

-          Tarieftijd 2: ma-vr 18:00-08:00, weekenden en feestdagen

 

Voertuigen tot 3500kg eigen gewicht

Omschrijving%Basis voor %Eenheidsprijs
Wegsleepverordening TT1100%van rekentarief€218,23
Wegsleepverordening Toeslag TT225%van rekentarief€54,56
Voorrijkosten60%van rekentarief€130,94
Bewaring + adm. fee tot 23:59 uur dag afsleep15%van rekentarief€32,73
Bewaarkosten elk volgend etmaal8%van rekentarief€17,46
Afgiftevergoeding vanaf bewaarplaats in TT2 (toeslag)40%van rekentarief€87,29

Voertuigen vanaf 3500kg eigen gewicht

Omschrijving%Basis voor %Eenheidsprijs
Wegsleepverordening per uur, minimum 2 uur in TT1*200%van rekentarief €436,45
Wegsleepverordening Toeslag per uur TT2*50%van rekentarief €109,11
Bewaring + adm. fee tot 23:59 uur dag afsleep30%van rekentarief €65,47
Bewaarkosten elk volgend etmaal16%van rekentarief €34,92
Afgiftevergoeding vanaf bewaarplaats in TT2 (toeslag)40%van rekentarief €87,29

 Afhandeling

Expertisevergoeding afvoer voertuig10%van dagwaarde
Afvoervergoeding demontage5%van dagwaarde
Bijzondere milieukosten100%Doorbelasting
Restopbrengst voertuig (btw onbelast) creditering100%Doorbelasting

Let op!

  • In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.
  • Een betalingsregeling is niet mogelijk.
  • Bezwaar maken tegen het wegslepen schorst de betaling niet op.

Aanvullende informatie

De wegsleepverordening vindt u bij de officiële bekendmakingen op Overheid.nl.