Hoe werkt het?

Riolering wordt aangelegd met een levensduur van meer dan 60 jaar. Veel van de huidige riolering is niet ontworpen om grote hoeveelheden regen te kunnen verwerken.

Water dat tijdens hevige regenbuien op de straat blijft staan, proberen we de goed kant op te leiden. Dat kan door infiltratie in de bodem, afvoer naar sloten en watergangen en kortdurende opslag op straten of in de openbare ruimte. We noemen dat 'acceptatie van water op straat'. Wat de best passende maatregel is, verschilt per situatie.

Wat moet ik doen?

De gemeente zorgt voor regenwatervoorzieningen, zowel het traditionele riool als de andere voorzieningen in het openbare gebied. De waterschappen voeren oppervlaktewater af. Als gebouweigenaar kunt u ook helpen door bijvoorbeeld de hoeveelheid verharding te beperken en te zorgen voor infiltratie van regenwater op eigen terrein.

Uw ervaringen zijn voor de gemeente een belangrijke informatiebron om de wateroverlast in kaart te brengen. Door deze informatie en kennis met ons te delen zijn we als gemeente beter in staat passende oplossingen te bedenken voor het bestrijden van wateroverlast. Daarmee wapenen we ons voor de toekomst!