Wie bellen?

  • Bij levensbedreigende situaties bel meteen 112!
  • Is er sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel: Spoed Eisende Zorg (SEZ) 088-0666999
  • Is er sprake van een psychiatrische crisis: eigen huisarts
  • Is de jeugdige al in behandeling bij een GGZ instelling: de eigen behandelaar

Is er van bovenstaande geen sprake;

  • Tussen 9.00 en 17.00 u belt u met Sociaal Team Cranendonck 14 0495 
  • Voor en na kantoortijden belt u direct het Crisis Interventie Team (CIT) van Veilig Thuis 088-0666987 of mailt u naar cit@vtzob.nl

Wanneer het CIT (Crisis Interventie Team) bellen?

  • Bij een plotseling ernstige ontregeling in de fysieke, sociale- en/of psychische gesteldheid van een kind en/of ouders.
  • Bij een crisis in een gezin, bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders.
  • Als adequaat handelen en acute inzet van vervolghulp noodzakelijk is om schade te voorkomen.


Links met meer uitleg:

cranendonck.nl/jeugd-en-gezin
Crisis Interventie Team (externe link)(externe link)(CIT)
SpoedEisendeZorg(externe link)(externe link) (SEZ) 
Psychiatrie(externe link)(externe link)