Hoe zorgen we ervoor dat we in Cranendonck in 2050 geen aardgas meer gebruiken of beter gezegd geen CO2 meer uitstoten? Dat is vastgelegd in de Transitievisie Warmte die in samenwerking met inwoners tot stand is gekomen. 

Samen op weg naar een aardgasvrij Cranendonck

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door iets anders. Dat gebeurt niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt.

Nadat er onderzoek is gedaan, werkt de gemeente samen met inwoners en lokale partijen aan plannen per buurt. Dit noemen we wijkuitvoeringsplannen. Pas met een goed wijkuitvoeringsplan waarin inwoners en betrokkenen zich herkennen, wordt besloten dat een buurt van het aardgas afgaat.

De eerste belangrijkste stap blijft de isolatie van woningen. Door isolatie vermindert de vraag naar warmte en hiermee de uitstoot van CO2. Daarnaast levert isolatie u direct een besparing van energiekosten op.

Samen werken we aan een duurzaam Cranendonck!

Waarom stoppen met aardgas en wat betekent dat?

Al sinds de jaren ‘60 gebruikt bijna iedereen in Nederland aardgas uit Groningen om zijn huis te verwarmen, te douchen en te koken. Maar dat is niet langer mogelijk. Aardbevingen dwingen ons te stoppen met Gronings gas en hiermee worden we afhankelijk van gas van verre buren. Daarnaast worden klimaatveranderingen zichtbaar en voelbaar. Het is noodzakelijk de CO2-uitstoot terug te dringen en gebruik te maken van duurzame brandstoffen voor het behoud van een leefbare planeet.

Stoppen met aardgas wil zeggen dat we onze huizen en ons kraanwater op een andere manier gaan verwarmen en anders gaan koken. Voor de verwarming en warm water zijn er verschillende alternatieven. Bijvoorbeeld een warmtepomp, een aansluiting op een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd) of duurzaam gas. Koken kan met een inductiekookplaat of elektrische kookplaat. 

Samen met u willen wij een duurzame toekomst tegemoet gaan door te stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Voor u en onze toekomstige generaties!

Wat staat er in de Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte beschrijft per buurt welke verwarmingstechniek het meest geschikt is. Dit kan per buurt anders zijn. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan. Soms zijn er meerdere technieken geschikt voor een buurt. Daarnaast is beschreven welke oplossingen het beste passen in Cranendonck met als uitgangspunt dat het betrouwbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Op pagina 39 in het rapport is per woonkern weergegeven welke mogelijke oplossingen er zijn. De transitie naar duurzame warmte wordt gefaseerd per buurt uitgevoerd. Op pagina 46 van het rapport ziet u in welke periode gestart wordt in uw buurt.

Wanneer wordt uw buurt aardgasvrij?

Er zijn een aantal verkenningsbuurten in Cranendonck geselecteerd die kansrijk zijn om vóór 2035 van het aardgas af te gaan. Op pagina 47 en 48 van het rapport kunt u zien of uw buurt hierbij hoort. Onderzoeken moeten uitwijzen of er een nieuwe betaalbare, betrouwbare én duurzame manier van verwarmen in die buurt mogelijk is. Bewoners en bedrijven uit de wijk worden uitgenodigd om mee te denken tijdens dit onderzoek. De voorkeuren van bewoners en bedrijven in de buurt spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke keuze. Besluiten worden pas genomen als duidelijk is wat de consequenties zijn voor de woonlasten van de bewoners, woningeigenaren en ondernemers.

Lees de volledige Transitievisie Warmte

Vraag en Antwoord Aardgasvrij Cranendonck

FAQ