Wat is het?

In de gemeente Cranendonck zijn veel vrijwilligers actief, die bijdragen aan de leefbaarheid in onze kernen. Daar zijn we blij mee! Vrijwilligers die een bijzondere prestatie hebben verricht voor de Cranendonckse samenleving, kunnen gewaardeerd worden met de toekenning van de vrijwilligerspenning (ook wel vrijwilligerslegpenning genoemd). Het college van burgemeester en wethouders kent deze onderscheiding toe.

Via online regelen kunt u een aanvraag indienden. Onder Wat moet ik doen en Aanvullende informatie staan alle benodigde informatie en de richtlijnen.

Online regelen

Wat moet ik doen?

Kent u iemand die in aanmerking zou kunnen komen voor een vrijwilligerspenning? 

Bekijk eerst de richtlijnen voor het toekennen van een (gemeentelijke) vrijwilligerspenning voordat u een aanmelding doet. Voldoet de vrijwilliger aan de voorwaarden, vul dan het aanmeldformulier in.

Aanvullende informatie

De richtlijnen voor het toekennen van een (gemeentelijke) vrijwilligerslegpenning:

 1. De kandidaat woont in Cranendonck of is lid van een Cranendonckse vereniging of organisatie.
 2. De kandidaat is minimaal 10 jaar werkzaam (geweest) in de organisatie of het bestuur van een vereniging/organisatie, of heeft in die periode als lid van een vereniging/organisatie maatschappelijk een belangrijke bijdrage geleverd.
 3. De vereniging of organisatie heeft een openbaar karakter en is er voor het algemeen belang.
 4. Het werk is vrijwillig en er staat geen beloning tegenover zoals salaris, (ruime) vergoeding of giften.
 5. De kandidaat voert het werk voor de vereniging/organisatie zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar uit of werkt een groot aantal uren (intensief) in een korte tijd.
 6. De kandidaat heeft een neutrale positie ten opzichte van de mensen met wie hij/zij werkt. Er is geen gezagsverhouding.
 7. De kandidaat heeft nog niet eerder een vrijwilligerspenning van de gemeente Cranendonck ontvangen.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken waar je rekening mee dient te houden:

 1. De vrijwilligerslegpenning wordt niet verleend bij vrijwilligerswerk in politiek of religie.
 2. Het aantal jaren vrijwilligerswerk hoeft niet binnen één organisatie gedaan te zijn.
 3. De verdiensten moeten door of namens de aanvrager worden aangetoond. Voor een vereniging of organisatie betekent dit dat het (dagelijks) bestuur de penning voor iemand kan aanvragen.
 4. Voor een aanvraag van een vrijwilligerslegpenning gebruikt u het online formulier op onze website (link).
 5. Eén van de leden van het college van burgemeester en wethouders reikt de vrijwilligerspenning uit.
 6. Het college van burgemeester en wethouders behandelt en beoordeelt iedere aanvraag.
 7. Behandeling van een aanvraag duurt zes weken.
 8. Over het toekennen is geen discussie met de gemeente Cranendonck mogelijk.