Wat is het?

U heeft bouwplannen en wilt graag meer informatie?

Een goede voorbereiding van bouwvragen maakt het mogelijk om een zo volledig mogelijk antwoord te geven. We adviseren u daarom eerst zelf informatie in te winnen. Met deze gegevens kunnen wij u goed informeren. Wij vragen daarmee ook een stukje voorbereiding van uzelf.

Hoe werkt het?

Welke informatie kunt u zelf inwinnen?

 1. U doet via het 'Omgevingsloket'(externe link) een vergunningencheck;
 2. U vindt nadere informatie over vergunningsvrij bouwen in het Besluit omgevingsrecht (Bor)(externe link). In bijlage 2 vindt u een lijst en voorwaarden van welke activiteiten bouwvergunningvrij zijn. Er zijn twee opties:
  • Bor bijlage 2 Hoofdstuk 2; voor vergunningsvrij bouwen hoeft u GEEN rekening te houden met de voorschriften uit het bestemmingsplan
  • Bor bijlage 2 Hoofdstuk 3; voor vergunningsvrij bouwen moet u WEL rekening houden met de voorschriften uit het bestemmingsplan
 3. Het bestemmingsplan kunt u inzien op de ruimtelijkeplannen.nl(externe link). In de voorschriften/regels van het bestemmingsplan ziet u wat er op uw locatie toegestaan is.

Nog steeds een vraag?

Heeft u naar aanleiding van de gevonden informatie nog steeds een vraag? Dien dan uw informatieverzoek schriftelijk in. Dit regelt u eenvoudig online.

Houd rekening met een langere reactietijd vanwege de toegenomen drukte bij bouwen. U kunt overwegen zelf een adviseur te benaderen (bouwkundig adviseur, aannemer, architect) om u te helpen. Vanwege de toegenomen drukte is het momenteel niet mogelijk een informatie-afspraak te maken.

Informatieverzoek

Wat heb ik nodig?

We hebben in ieder geval de volgende informatie nodig om uw vraag te beantwoorden:

 • Wat gaat u (ver)bouwen?
 • Het adres waar u gaat bouwen
 • Een heldere omschrijving van uw plannen
 • Tekening of schets met:
  • Afmetingen van het bouwwerk
  • Locatie van het bouwwerk op uw perceel
  • Afstanden tot de erfgrenzen en de bestaande bouwwerken

Wat kost het?

Voor een informatieverzoek bent u geen leges verschuldigd.

Mogelijk heeft u voor uw initiatief een omgevingsvergunning nodig. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.

Wanneer u een vooroverleg indient waarbij wij uw plannen vooraf toetsen zijn leges verschuldigd.  Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.