Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Wat is het?

Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig. De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant voert deze taak namens de gemeente Cranendonck uit.

Hoe werkt het?

U kan een aanvraag voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling doen door deze te mailen naar info@cranendonck.nl.

Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt de Omgevingsdienst uw aanvraag en nemen zij een besluit. U ontvangt per e-mail bericht zodra het besluit is genomen.

Aanvullende informatie

Meer info over een vormvrije m.e.r.-beoordeling kunt u hier vinden.

Met de mer-scan kunt u nagaan of er een mer(beoordeling)-plicht bestaat voor uw plan, besluit of activiteit op basis van het Besluit Milieueffectrapportage.