Wat is het?

  • U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord.
  • Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Ontheffing aanvragen

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

U vraagt vervolgens de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen

Als u een voorwerp wilt plaatsen voor de opslag van roerende zaken dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing.

Wat kost het?

Leges 2022

plaatsen van voorwerpen op of aan de weg€ 25,60 
voor ieder besteed kwartier
precariorechten voor het in gebruik nemen van openbaar terrein

€ 1,00 per week per m²

€ 3,25 per maand per m²

Verordening op de heffing en de invordering van rechten en precariobelastingen 2022(externe link)