Wat is het?

  • U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord.
  • Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Vergunning aanvragen

Hoe werkt het?

Via de snelbalie(externe link) kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt. De uitkomst van de vergunningcheck kunt u downloaden.

Korter dan één dag

Een vergunning is niet nodig als de voorwerpen korter dan één dag blijven staan. Zorg er wel voor dat het verkeer veilig kan passeren op de weg, het fietspad en het voetpad of kan omrijden. Plaats ook duidelijke bebakening (pilonnen, bakens, schrikhekken). Mogelijk heeft uw aannemer deze materialen. U kunt ze ook lenen bij de gemeentewerf

Wat moet ik doen?

Een vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan (duidelijke tekening)
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen
  • welke veiligheidsmaatregelen u treft

Als u een voorwerp wilt plaatsen voor de opslag van roerende zaken dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Leges 2023

plaatsen van voorwerpen op of aan de weg€ 27,60 
voor ieder besteed kwartier
precariorechten voor het in gebruik nemen van openbaar terrein

€ 1,00 per week per m²

€ 3,35 per maand per m²

Verordening op de heffing en de invordering van rechten en precariobelastingen 2023(externe link)