Wat is het?

U kunt een omgevingsvergunning (laten) aanvragen zonder een beoordeling vooraf door de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen is dit geen probleem, als de aanvraag deskundig en volledig is ingediend.

Heeft u grotere bouwplannen, of voldoet uw kleinere bouwwerk niet aan de welstandscriteria of bestemmingsplan? Dan adviseren wij u om uw (concept)plannen vooraf door ons schriftelijk te laten beoordelen via een vooroverleg. Het vooroverleg is een schriftelijke toets waarin onder andere wordt nagegaan of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Daardoor kunnen we het (gedeeltelijk) weigeren van de definitieve aanvraag of het missen van een noodzakelijke toestemming voorkomen en daarmee dat uw plannen alsnog vertraagd en/of duurder worden. Voor u is het voordeel dat u bijvoorbeeld nog geen constructieve gegevens hoeft te laten maken voor dat u weet of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan.

Adviseur

De gemeente heeft op bouwplannen enkel een toetsende taak. Een (bouwkundig) adviseur kan u adviseren over uw aanvraag. Hij/zij kan samen met u kijken welke regels er voor u van toepassing zijn en u helpen bij het maken van een (bouw)plan. De adviseurs in de regio zijn bovendien bekend met de regels voor bijvoorbeeld het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning of een vooroverleg.

Hoe werkt het?

Een vooroverleg vraagt u aan via het omgevingsloket.

  • Kies voor particulier of bedrijf
  • Log aan de rechterzijde in met DigiD/eHerkenning en doorloop de stappen
  • Na het invullen van de gegevens en het toevoegen van de bijlagen klikt u boven of onderaan de pagina op de knop ‘vooroverleg’.

U vraagt daarmee als het ware aan de gemeente om mee te kijken met uw aanvraag. De gemeente ontvangt van het omgevingsloket bericht dat er een aanvraag is opengesteld en behandelt dat als een verzoek om vooroverleg. Naarmate u meer gedetailleerde geldige gegevens verstrekt, kunnen wij uw (concept)plannen beter beoordelen. U ontvangt van ons een schriftelijke beoordeling met een advies over het vervolgtraject.

Wat kost het?

Aan het vooroverleg zijn kosten verbonden. In de legesverordening is bepaald welke leges in rekening worden gebracht.

U ontvangt schriftelijk de beoordeling van het vooroverleg. U weet dan of uw plannen mogelijk zijn en kunt een omgevingsvergunning indienen.

Is de aanvraag omgevingsvergunning een uitwerking is van het advies van het vooroverleg? Dan brengen we de kosten van het vooroverleg in mindering op de kosten van de omgevingsvergunning.