Wat is het?

Het kan voorkomen dat een lantaarnpaal (lichtmast) niet (meer) op de gewenste plek staat. U kunt dan de gemeente vragen om de lantaarnpaal te verplaatsen. De gemeente brengt de kosten van de verplaatsing bij u in rekening.

Wat kost het?

Voor de verplaatsing van een lantaarnpaal brengt de gemeente de kosten bij u in rekening. De gemeente vraagt bij de beheerder een offerte op en stuurt deze naar u door. Als u akkoord gaat met de offerte, zet de gemeente de verplaatsing van de lantaarnpaal in gang. 

De kosten variëren van circa € 750 tot €2.000. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van onder andere de verplaatsingsafstand, de aanpassingen aan de ondergrondse bekabeling, het type verharding rondom de lantaarnpaal en mogelijke vervuiling in de grond, waarbij aanvullend bodemonderzoek vereist is. Een standaard bodemonderzoek ("quick scan") wordt altijd uitgevoerd. Hieruit wordt duidelijk of een aanvullend bodemonderzoek nodig is.

Wat moet ik doen?

De aanvraag tot verplaatsing regelt u eenvoudig online.

DigiD linkAanvraag verplaatsen lantaarnpaal

Extra lantaarnpaal plaatsen?

Is er bij u in de buurt een donkere plek? Wellicht dat hier een extra lantaarnpaal geplaatst kan worden. U kunt dit bij de gemeente navragen door een melding te doen.

Houd hierbij rekening dat buiten de bebouwde kom alleen in (scherpe) bochten, bij kruispunten en aan hoofdwegen lantaarnpalen worden geplaatst. Andere locaties blijven onverlicht om lichtvervuiling en overlast voor de natuur tegen te gaan.