Wat is het?

Het kan voorkomen dat een lantaarnpaal (lichtmast) niet (meer) op de gewenste plek staat. U kunt dan de gemeente vragen om de lantaarnpaal te verplaatsen. De gemeente brengt de kosten van de verplaatsing in rekening.

Wat moet ik doen?

De aanvraag regelt u eenvoudig online.

DigiD linkAanvraag verplaatsen lantaarnpaal

Wat kost het?

Voor de verplaatsing brengt de gemeente kosten in rekening. De gemeente vraagt een offerte op voor de verplaatsing van de lantaarnpaal en stuurt u de offerte toe. Als u akkoord gaat met de offerte, zet de gemeente de verplaatsing van de lantaarnpaal in gang. 

De kosten variëren van circa € 500 tot €1.500. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van onder andere aanpassingen aan de ondergrondse bekabeling, het type verharding rondom de lantaarnpaal en mogelijke vervuiling in de grond, waarbij aanvullend bodemonderzoek vereist is.

Extra lantaarnpaal plaatsen?

Is er bij u in de buurt een donkere plek? Wellicht dat hier een extra lantaarnpaal geplaatst kan worden. U kunt dit bij de gemeente navragen door een melding te doen.

Houd hierbij rekening dat buiten de bebouwde kom alleen in (scherpe) bochten, bij kruisingen en aan hoofdwegen lantaarnpalen worden geplaatst. Andere locaties blijven onverlicht om lichtvervuiling en overlast voor de natuur tegen te gaan.