Wat is het?

Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat een 30 km/u-gebied moet worden.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt. Dat kan eenvoudig online via een melding.

Kies voor de rubriek 'verkeer' en 'verkeersonveilige situatie'.

Online melden(externe link)

Mogelijk vindt u dat de gemeente uw straat of wijk als 30 km/u-gebied moet aanwijzen. Vraag dit dan samen met uw buren aan.

Extra informatie

Drempels

De gemeente krijgt vaak de vraag of een extra drempel aangelegd kan worden. Drempels zijn inderdaad zeer goede snelheidsremmers. Maar drempels veroorzaken mogelijk ook overlast in de vorm van geluid en trillingen. Indien u een extra drempel in uw straat wilt hebben, is het aan te raden dit eerst met uw buren te bespreken. Vervolgens kunt u gezamenlijk bij de gemeente navraag doen naar de mogelijkheden.

Verkeersspiegels

De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van verkeerspiegels bij onoverzichtelijke (kruis)punten. Dat heeft de volgende redenen:

  • Een dergelijke spiegel geeft vaak een vertekend beeld van de werkelijke situatie;
  • Het vereist een bijzondere vaardigheid 'op zo'n spiegel te rijden'. De weggebruiker moet heel goed op de hoogte zijn van de verkeerssituatie ter plekke en wat hij via de spiegel wel en vooral niet kan overzien;
  • Afstanden en rijsnelheden zijn moeilijk in te schatten en (brom)fietsers worden gemakkelijk over het hoofd gezien, met alle risico's van dien;
  • Bij hogere rijsnelheden zijn voertuigen slechts voor zeer korte duur in de spiegel op te merken;
  • Het is niet altijd mogelijk om in de spiegel de hele rijbaan in beeld te krijgen, wat schijnveiligheid tot gevolg heeft;
  • Bij regenachtig weer, in het donker en bij mist is het zicht dusdanig slecht dat een spiegel geen meerwaarde biedt;
  • Verkeersdeelnemers zijn vaak gefocust op de spiegel zelf en letten daardoor minder goed op de rest van het verkeer en
  • Verkeersspiegels zijn duur en vandalismegevoelig. Dit laatste kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de spiegel gedraaid is, waardoor er verkeerde inschattingen gemaakt worden over het naderende verkeer.

Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), een onafhankelijk kennisinstituut gericht op verkeersveiligheid, geeft aan dat verkeersspiegels schijnveiligheid veroorzaken en spreken van een “discutabel soort maatregel”.

Flitskasten

De gemeente kan niet zomaar flitskasten (flitspalen) laten plaatsen. Het besluit of er een flitskast geplaatst moet worden ligt bij het Openbaar Ministerie (OM). Voor de plaatsing van een flitskast stelt het OM strikte voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Helaas voldoet een situatie in veel gevallen niet aan die voorwaarden.

30km/u-gebieden

Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden.
Drempels, wegversmallingen, scherpere bochten en smalle rijbanen moeten hier het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, schoolomgevingen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Verkeersborden

De algemene regel is dat het aantal verkeersborden aan een weg zo laag mogelijk is. Dit zorgt er namelijk voor dat de borden die er staan goed opvallen. Het zomaar bijplaatsen van een bord is daarom niet mogelijk en de mogelijkheden worden eerst beoordeeld. Ziet u een beschadigd bord of een paal waar geen bord meer aan hangt? Geef dit dan aan ons door via bovenstaande knop.

Proactieve vervanging van verkeersborden

De gemeente is de komende jaren proactief bezig met het vervangen van beschadigde en verdwenen verkeersborden. Ook wordt gekeken naar het combineren van borden door deze op één paal te bevestigen. Reden hiervoor is dat er meer ruimte in de openbare ruimte ontstaat (minder obstakels) en dat kosten bespaard worden. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de wet- en regelgeving. Omdat in de gemeente duizenden borden staan, duren deze werkzaamheden meerdere jaren. Het kan dus even duren voordat bij u in de buurt eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd.

Hoe kunt u zelf bijdragen aan een veiliger verkeer?

Ervaart u dat iemand zorgt voor een verkeersonveilige situatie, dan kunt u natuurlijk die persoon hierop aanspreken. Dat is mogelijk wat spannend, maar doet u dit op een rustige, beschaafde en onderbouwde manier, dan staat die persoon er vaak wel voor open. Veel weggebruikers zijn zich namelijk niet bewust van hun (rij)gedrag en de gevolgen die het veroorzaakt. Een goed en vriendelijk gesprek kan dus al veel helpen bij een verkeersveilige omgeving.

Ook met uw buurtgenoten kan u anderen bewust maken van de verkeers(on)veiligheid en het gedrag. De gemeente en Veilig Verkeer Nederland kunnen u daar mogelijk bij helpen! Houd er wel rekening mee dat het niet toegestaan is om zelf borden of stickers in de openbare ruimte te plaatsen/aan te brengen.

En natuurlijk geldt: geeft zelf het goede voorbeeld in het verkeer!