Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de Baronie Cranendonckzaal in het gemeentehuis te Budel. De vaste vergaderavond is de dinsdagavond en begint altijd om 19.30 uur.
In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over raadsvoorstellen die worden gedaan door het college van burgemeester en wethouders.

Adviescommissie

De voorbereiding voor de besluitvorming vindt plaats in de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad. Deze vindt altijd plaats 2 weken voor de raadsvergadering.

Ook deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis te Budel, in de Baronie Cranendonckzaal.

Naar vergaderschema, agenda en stukken(externe link)

De agenda voor de vergaderingen worden altijd gepubliceerd in HAC Weekblad en in het RaadsInformatieSysteem via cranendonck.bestuurlijkeinformatie.nl. In dit systeem staan ook de stukken waarover vergaderd wordt.