Dinsdag 21 juni 2022 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in Dorpshuis ‘t Perron aan de Schoolstraat 48 te Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 19.00 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten om een ingediend handhavingsverzoek aangaande een perceel aan de Zeelberg te Valkenswaard af te wijzen.
  • 19.30 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tennisbaan op een perceel aan de Hoeverdijk in Valkenswaard te weigeren.
  • 20.00 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck waarbij werd besloten tot het opleggen van een last onder dwangsom omtrent het strijdige gebruik van de gronden en gebouwen op een perceel aan de Groenstraat te Soerendonk.

Indien u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, verzoeken wij u om uiterlijk donderdag 16 juni 2022 contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571).