Wat is het?

De laatste tijd komen er steeds meer signalen van maatschappelijke organisaties die in financiële
problemen raken door de energiecrisis. We weten niet hoe lang dit nog voort gaat duren en
hechten groot belang aan het voortbestaan van de activiteiten van de maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Daarom hebben we de regeling Brede Vangnet Maatschappelijke Organisaties Cranendonck Energie 2023 (VMOC) ontwikkeld. Deze VMOC-regeling staat als vangnet klaar voor onze maatschappelijke organisaties die als gevolg van de energiecrisis om dreigen te vallen.

Hoe werkt het?

De kern van het beleid is dat we als gemeente alleen financiële hulp willen verstrekken indien een
maatschappelijke organisatie op basis van een liquiditeitsprognose aantoont dat zij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. In het geval er helaas wel schade door de energiecrisis is, maar er geen betalingsproblemen zijn, komt de maatschappelijke organisatie niet in aanmerking voor financiële hulp van de gemeente.

Regeling VMOC-Regeling Energie

Wat heb ik nodig?

Om in aanmerking te komen voor deze VMOC-regeling dient de organisatie aan te kunnen tonen dat sinds het begin van de energiecrisis alle mogelijke maatregelen zijn getroffen die in redelijkheid
verwacht mochten worden om het ontstaan van het huidige liquiditeitsprobleem te voorkomen.

Benodigde documenten:

  • Liquiditeitsprognose waaruit het huidige liquiditeitsprobleem blijkt.

Aanvragen VMOC-regeling - Energie