Op deze pagina worden de uitslagen gepubliceerd zodra deze bekend zijn.

Melding van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau

Iedereen die wil kan bij het centraal stembureau een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau. Meldingen dienen uiterlijk op 21 maart 2023 om 11.00 uur door het centraal stembureau te zijn ontvangen.

Meldingen kunt u indienen via dit formulier