Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023

Melding van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau

Iedereen die wil kan bij het centraal stembureau een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau. De melding dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de zitting van het centraal stembureau te zijn ontvangen. Het centraal stembureau houdt op 24 maart 2023 om 09.00 uur zitting. Meldingen dienen uiterlijk op 22 maart 2023 om 09.00 uur door het centraal stembureau te zijn ontvangen.

Meldingen kunt u indienen via dit formulier