Wat is het?

Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

In de gemeente Cranendonck worden de huwelijken voltrokken in het kasteeltje Cranendonck en in het gemeentehuis. De trouwzaal in het kasteeltje is onlangs vernieuwd. Naast de twee vaste locaties is het in Cranendonck ook mogelijk om te trouwen op een plek die voor u een bijzondere betekenis heeft. Kijk hiervoor bij 'Huwelijk op andere locatie'.

Uw voorgenomen huwelijk meldt u online bij de gemeente. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

DigiD linkHuwelijk of partnerschap melden

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders
   

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed.
 • Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben wanneer u naar het buitenland reist of emigreert.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. Er mogen maximaal 2 getuigen zijn bij een gratis huwelijk.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.
   

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Wat heb ik nodig?

Er zijn tal van zaken die meewegen in de controle door de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren of gewoond heeft. Of als u geen Nederlandse nationaliteit hebt of gescheiden bent in het buitenland. Misschien moeten er zelfs buitenlandse documenten ingeleverd worden. Bel in deze gevallen daarom 6 tot 12 maanden voordat u de melding doet. Dan kunnen wij u tijdig adviseren.
 

Aanvullende documenten

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

 • U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad
 • U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

De 'Verklaring geen schijnhuwelijk' is niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

Wat zijn de verschillen tussen de ceremonies?

Gratis ceremonieEenvoudige ceremonieStandaard ceremonie
Maximaal 10 minutenMaximaal 30 minutenMaximaal 60 minuten
Spreekkamer GemeenteSpreekkamer Gemeentehuis- Raadszaal Gemeentehuis
- Kasteeltje Cranendonck
- Op eigen locatie
Geen gastenMaximaal 12 gasten (inclusief getuigen)- Raadszaal Gemeentehuis, in overleg. (Neem contact met ons op.)
- Kasteeltje Cranendonck maximaal 50 - 60 gasten (Heeft u meer gasten? Neem contact met ons op)
- Op eigen locatie, neem contact op met de betreffende locatie.
Maximaal 2 getuigenMaximaal 4 getuigenMaximaal 4 getuigen
Gratis€ 163,75Afhankelijk van tijd en locatie, zie tab ‘Wat kost het?’
Dinsdag 9.00 uur of 9.15 uurWoensdag 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00 uur of 15.30 uur.Maandag t/m zaterdag van 09.00 - 16.00 uur            
-           Keuze trouwambtenaar Gemeente CranendonckKeuze trouwambtenaar Gemeente Cranendonck of eigen BABS
-           -Voorgesprek met trouwambtenaar van de Gemeente Cranendonck

Wat kost het?

Soort ceremonie, locatie en dagKosten
Huwelijk of geregistreerd partnerschap in het kasteeltje 
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur€ 709,25
zaterdag en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur€ 742,50
  
Huwelijk of geregistreerd partnerschap in de raadszaal van het gemeentehuis 
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur€ 638,10
zaterdag en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur€ 742,50
  
Huwelijk of geregistreerd partnerschap op eigen locatie 
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur€ 830,15
zaterdag en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur€ 847,20
  
Gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap in een spreekkamer van het gemeentehuis 
dinsdag om 09.00 uur of om 09.30 uur (uitsluitend voor inwoners van de gemeente)gratis
  
Eenvoudige ceremonie in een spreekkamer van het gemeentehuis 
woensdag 14.00 - 16.00 uur € 163,75
  
Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder ceremonie) aan de balie van het gemeentehuis. € 54,60
  
Overige kosten 
Trouwboekje€ 37,35
Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand€ 16,60
Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder ceremonie, balie gemeentehuis)€ 54,60
Het benoemen van een externe (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand€ 152,25
  
Kosten bij wijzigen of annuleren 
Wijzigen van een reeds bevestigde datum of tijdstip van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. € 27,25
Annuleren van een reeds bevestigde datum of tijdstip van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. 
 
 
Annulering op 6 weken of minder voor de bevestigde datum€ 114,60
Annulering meer dan 6 weken voor de bevestigde datum€ 60,05

Aanvullende informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Eigen BABS

Het is mogelijk om voor uw huwelijk een andere Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) te benoemen voor één dag. De BABS moet wel in een andere Nederlandse gemeente een geldige benoeming hebben. Neem voor de aanvraag van een benoeming minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum contact met ons op. Wij informeren u dan over alle voorwaarden.

Het tarief voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt € 152,25.

Kerkelijk huwelijk

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Gebruik achternaam

Na het voltrekken van uw huwelijk kunt u ervoor kiezen het gebruik van uw achternaam te veranderen. U regelt dit eenvoudig online.

Meer informatie

 • In onze flyers leest u meer over het huwelijk in het kasteeltje Cranendonck of in het gemeentehuis.
 • Ook de notaris kan u meer informatie geven over welke samenlevingsvorm het beste bij u past. Kijk eens op de site samen verder.