Wat is het?

Voor het exploiteren van een terras is een vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente, een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf, waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.Ook voor een uitstalling hebt u een vergunning nodig. Van een uitstalling is sprake als iemand goederen op of aan de weg aanbiedt, maar ook als u bijvoorbeeld bloembakken en straatmeubilair plaatst.

Hoe werkt het?

Een terrasvergunning is niet nodig als het terras direct aansluit aan een horeca-inrichting en de exploitatie van het terras is geregeld in de exploitatievergunning.

Een terras waarop alcoholhoudende dranken verstrekt worden, dient ook vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning.

Wilt u (permanente) schermen, afdaken of vlonders gebruiken? Hiervoor is in sommige gevallen een omgevingsvergunning vereist.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam en adres van uw bedrijf
  • de maten van uw terras en een plattegrond (tekening)

Wat kost het?

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning bedragen€ 104,25.

De precariorechten bedragen€ 5,25per m² terras per jaar.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente maak dan binnen 6 weken bezwaar.