Net zoals elke gemeente heeft ook Cranendonck plannen en wensen voor de toekomst. Plannen voor woningbouw, voor bedrijventerreinen, maar ook voor scholen en bijvoorbeeld de toeristische sector. Dit soort plannen heeft bijna altijd te maken met de invulling van de ruimte. Waar komen die huizen? Waar willen we bedrijven hebben? En hoe geven we invulling aan de plannen op het gebied van toerisme? De ruimtelijke vertaling van de gemeentelijke plannen wordt vastgelegd in onze structuurvisie.

Aan de hand van de 5 thema’s van de Strategische Visie (Wonen en Leven, Werk en Economie, Recreatie en Toerisme, Zorg en Onderwijs) en het 6e nieuwe thema Ruimtelijke kwaliteiten zijn de ruimtelijke keuzes in themakaarten verwerkt. 

Zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voorschrijft, wordt ieder jaar de uitvoeringsparagraaf die hoort bij de structuurvisie door de gemeenteraad vastgesteld.