Straatartiest optreden

Wat is het?

Als u op straat wilt optreden, vraag dan van tevoren aan de gemeente of u hier een ontheffing voor nodig hebt.

Hoe werkt het?

Uw optreden mag:

  • niet leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid;
  • geen overlast geven voor de omgeving.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.