Wat is het?

In het lokale verenigingsleven zijn veel inwoners samen bezig om binnen en rondom de vereniging diverse activiteiten te organiseren. Hiermee kan het verenigingsleven een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in Cranendonck. Door het subsidiëren van organisaties biedt de gemeente ondersteuning aan dit lokale verenigingsleven. 

U kunt een stimuleringssubsidie aanvragen voor: 

 • exploitatie van een nieuwe organisatie
 • organisatie van een nieuw evenement
 • organisatie van een jubileum evenement
 • promotie van een grootschalig evenement
 • samenwerkingsprojecten
 • verenigingsmanagement
 • kennismakingsactiviteiten
 • tegemoetkoming leges

Hoe werkt het?

Om een subsidie te ontvangen, dient uw subsidieaanvraag te voldoen aan een aantal eisen. Deze staan in de Algemene subsidieverordening Cranendonck 2021 en de nadere regels 2022. Lees de verordening en subsidieregelingen goed door voor u de subsidie aanvraagt.

Voor het online aanvragen of verantwoorden van subsidies logt u in met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze aan via https://www.eherkenning.nl. 

Wat moet ik doen?

 

Aanvragen stimuleringssubsidie 

Het aanvragen en het vaststellen van stimuleringssubsidie regelt u eenvoudig online. Een aanvraag voor een stimuleringssubsidie vraagt u aan vanaf 10 weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Bij de aanvraag heeft u onder andere de volgende gegevens nodig:

 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
 • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten.

Stimuleringssubsidie aanvragen

Uiterlijk 6 weken na het indienen van uw aanvraag neemt het college een besluit. 

 

Vaststellen subsidie

Uiterlijk 6 weken na afloop van de activiteiten dient u een verantwoording in. Deze verantwoording bestaat  uit een inhoudelijk verslag en een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening). 

Stimuleringssubsidie vaststellen

Aanvullende informatie

De Algemene subsidieverordening Cranendonck 2021 en nadere regels 2022 vindt u op overheid.nl.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen of heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met de afdeling burgers en bedrijven, team zorg en welzijn. Dat kan telefonisch via 14 0495 of via ons contactformulier

Of bent u op zoek naar....